Tlačová konferenciu k maďarsko - slovenskému projektu prírodného parku Szigetkoz - Žitný Ostrov.

Tlačová konferenciu k maďarsko - slovenskému projektu prírodného parku Szigetkoz - Žitný Ostrov.

Vážená redakcia,

Štátna ochrana prírody SR Vás pozýva na tlačovú konferenciu k maďarsko - slovenskému projektu prírodného parku Szigetkoz - Žitný Ostrov, ktorá sa uskutoční v stredu 20. septembra o 10.00 hodine v Šamoríne na Parkovej ulici 4 v zasadačke Fórum Inštitútu.

Na tlačovke budú prítomní: generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Milan Boroš, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Berényi, podpredseda župy Győr-Sopron Péter Pető, hlavný partner a projektoví partneri Attila Fersch z Národného parku Fertő-Hanság, Zoltán Fűzfa zo Združenia Pisztráng Kör, Michal Deraj z CHKO Dunajské Luhy (ŠOP SR) a Lajos Tuba z Regionálnej rozvojovej agentúry Šamorín.

Dlhodobým cieľom projektu je podporiť cezhraničnú spoluprácu organizácií ochrany prírody prostredníctvom vytvorenia spoločného prírodného/národného parku v regióne Žitného ostrova na slovenskej strane Dunaja a Malého Žitného ostrova (Szigetkoz) na maďarskej strane Dunaja.

Súčasťou tlačovej konferencie bude aj prezentácia Európskeho dňa spolupráce, ktorú zabezpečuje Spoločný technický sekretariát HUSK z Budapešti.

Počas trvania tlačovej konferencie je zabezpečené simultánne slovensko-maďarské tlmočenie.

V priestore Podunajska je vnímaná veľká potreba pre založenie funkčnej a udržateľnej organizácie, ktorá by bola zodpovedná za koordináciu ochrany prírody, environmentálneho vzdelávania a ekoturistických iniciatív pozdĺž slovensko-maďarskej hranice. Preto sa projekt zameriava na vypracovanie konceptu cezhraničného prírodného/národného parku, ktorý by zvládal tieto zodpovednosti a ponúkol riešenia pre vytvorenie takejto organizácie.

Všetky správy

Február

Počuli ste, že...