Experti v rámci projektu „Centralparks“ riešia ako lepšie manažovať chránené územia

Experti v rámci projektu „Centralparks“ riešia ako lepšie manažovať chránené územia

V tomto májovom období si pripomíname viaceré environmentálne dni, ktoré nám okrem iného majú pripomenúť dôležitosť prírody v našich životoch. Či už je to zajtrajší Medzinárodný deň biodiverzity, nadchádzajúci Európsky deň parkov alebo Deň Karpatských parkov. Všetkým trom oblastiam a ich rozvoju sa v rámci európskeho programu Interreg a projektu „Centralparks“ venujú aj odborní pracovníci Štátnej ochrany prírody SR v spolupráci s expertmi partnerských organizácií.

Cieľom projektu je zlepšenie starostlivosti o chránené územia v Karpatoch, ktoré patria k najvýznamnejším eko-regiónom v Európe. Podľa odborníkov síce Karpaty patria k najzachovalejším prírodným celkom v Európe, avšak ako všade vo svete, tak aj chránené územia čelia veľkým ekonomickým tlakom. „Rozhodnutia o smerovaní vývoja robíme my ľudia a je na našich dnešných rozhodnutiach, akú podobu vštepíme Karpatom pre ďalšie desaťročia,“ konštatujete Zuzana Okániková z Občianskeho združenia RPONATUR, ktoré je partnerom projektu „Centralparks“.

Zachovanie biodiverzity ako podmienka pre prežite ľudstva

Skupina expertov spoločne pracuje na tvorbe dokumentov, ktoré sú zamerané na podporu biodiverzity a ochranu krajiny, rozvoj udržateľného turizmu, komunikáciu s miestnymi komunitami a na hodnotenie ekosystémových služieb. „Zachovanie biodiverzity a zlepšenie stavu jej ochrany je na jednej strane nevyhnutnou podmienkou pre prežitie ľudstva, ale súčasne je aj predmetom veľkých kompromisov a hľadaní riešení ako čo najlepšie a najefektívnejšie zosúladiť ochranu biodiverzity s inými záujmami v území,“ vysvetľuje riaditeľka OZ PRONATUR.

Projekt budú odborníci testovať na Gemeri

Experti tejto pracovnej skupiny pripravujú návody a rady ako lepšie manažovať chránené územia, ale aj ako úspešne dosahovať stanovené ciele v oblasti rozvoja turizmu v týchto územiach.  Taktiež sa venujú problematike argumentácie pri obhajovaní cieľov ochrany prírody a ako komunikovať so zainteresovanými subjektmi, ako sú samosprávy či správcovia lesa. Projekt neostane však iba v teoretickej rovine, ale pripravené dokumenty budú odborníci priamo aplikovať a testovať v praxi, a to konkrétne na území regiónu Gemer.

Výsledkom by mal byť akčný plán pre rozvoj turizmu

V Národnom parku Muránska planina, v Slovenskom krase či Cerovej vrchovine budú pracovať na rozvoji turizmu. „V pilotnom území sa budú overovať predovšetkým opatrenia zo Stratégie rozvoja miestneho udržateľného turizmu, napr. riadenie pohybu návštevníkov, monitoring návštevníkov, tvorba inovatívnych produktov a podobne,“ uvádza Zuzana Okániková a dodáva, že  práca v pilotnom území vyústi aj do akčného plánu pre rozvoj miestneho turizmu v tomto regióne. Projekt „Centralparks“ prebieha od minulého roka a ukončiť by sa mal až v roku 2022. Viac informácií o projekte nájdete v sekcii Projekty - Interreg program Stredná Európa.

Pracovný tím projektu Centralparks

 

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie ŠOP SR

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...