Otvorenie rokliny Kyseľ po 40 rokoch

Otvorenie rokliny Kyseľ po 40 rokoch

Roklina Kyseľ v Národnom parku Slovenský raj bola pred 40 rokmi uzatvorená pre ničivý požiar. Po rokoch sa podarilo nájsť kompromis medzi ochranou prírody a požiadavkami turistickej obce. V rámci projektu Štátnej ochrany prírody "Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch", ktorý je podporený cez Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce, boli vykonané práce na sprístupnenie spodného úseku rokliny. Návštevníci budú môcť využiť na prechod zaujímavý spôsob - feratu, teda zabezpečenú cestu vybavenú istiacimi fixnými lanami a železnými stupačkami.
Každý turista musí byť vybavený feratovým setom s tlmičom pádov, prilbou a pevnou protišmykovou obuvou.
Náučný chodník s feratou bude prevádzkovať Správa NP Slovenský raj. Z dôvodov ochrany prírody bude možné feratu využívať len v období od 15. júna do 31. októbra.
Slávnostné otvorenie feraty v Kyseli a zrekonštruovanej náhradnej trasy sa uskutoční 18. augusta 2016. Od tohto dňa bude možné feratu navštíviť. Upozornenie: Správa Národného parku Slovenský raj žiada návštevníkov, aby do 18. augusta 2016 nevstupovali do rokliny Kyseľ a rešpektovali značenie umiestnené v teréne. V prípade nelegálneho vstupu do rokliny pred týmto termínom bude udelená pokuta od pracovníkov Správy NP Slovenský raj alebo členov Stráže prírody do výšky 66 Eur.
Viac informácií a kontakt na Správu NP Slovenský raj nájdete na stránke: http://www.sopsr.sk/slov-raj/.

Všetky správy

August

Počuli ste, že...