Vyhľadávanie zamestnancov

Kontakty SSJ: odkaz

Zadanej podmienke vyhovuje: 489 záznamov.

meno/funkcia/emailadresa pracoviskatelefón/mob/fax
RNDr. Dušan Karaska
generálny riaditeľ
dusan.karaska@sopsr.sk
facebook
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 27
  +421 911 390 256
Mgr. Michal Adamec, PhD.
riaditeľ sekcie projektov
michal.adamec@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 18
  +421 910 158 716
Mgr. Daniel Baláž
námestník generálneho riaditeľa pre projekty
daniel.balaz@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 37
  +421 903 298 116
JUDr. Kateřina Husárová
riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa
katerina.husarova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 31
  +421 903 698 298
Ing. Drahomíra Lutovská
riaditeľka sekcie ekonomiky a hospodárskej správy
drahomira.lutovska@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 31
  +421 903 298 122
Mgr. Radovan Michalka
riaditeľ správy
radovan.michalka@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
  +421 903 298 332
 02 6428 39 82
Ing. Marta Mútňanová
riaditeľka sekcie ochrany
prírody a krajiny
marta.mutnanova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 18
  +421 903 570 250
Ing. Zuzana Argalášová
riaditeľka správy
zuzana.argalasova@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 911 390 192
Mgr. Kristián Bacsa
botanik, vedúci pracoviska
kristian.bacsa@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 903 298 278
 031 551 62 29
Ing. Eva Belanová
riaditeľka správy, botanik
eva.belanova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 903 298 147
 047 563 49 48
Ing. Miroslav Buraľ
riaditeľ správy
miroslav.bural@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 190
 -
Ing. Tomáš Dražil, PhD.
riaditeľ správy
tomas.drazil@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 217
 053 442 20 26
Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.
riaditeľka správy
vladimira.fabriciusova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 301
Ing. Peter Farbiak
riaditeľ správy
peter.farbiak@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 903 298 326
Ing. Beáta Forintová
riaditeľka RCOP
beata.forintova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 15
  +421 903 298 340
RNDr. Michal Kalaš
riaditeľ správy
michal.kalas@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 12
  +421 903 298 130
 041 569 21 01
Ing. Šimon Kertys, PhD.
zoológ, poverený riadením správy
simon.kertys@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 409
 043 552 24 66
Ing. Ján Kilík
riaditeľ správy
jan.kilik@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 230
 058 734 67 69
Ing. Vladimír Kĺč, PhD.
riaditeľ správy
vladimir.klc@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 185
 052 482 23 95
Ing. Ján Korňan
riaditeľ správy
jan.kornan@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 285
 041 433 56 08
Ing. Beňadik Machciník
lesník,
poverený riadením Správy CHKO Strážovské vrchy
benadik.machcinik@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 903 298 127
 042 432 28 02
Ing. Pavol Majko
riaditeľ správy
pavol.majko@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 00
  +421 903 298 250
 052 448 42 17
Mgr. Sylva Mertanová
riaditeľka
sylva.mertanova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 364
 032 659 83 87
Ing. Tomáš Olšovský, PhD.
riaditeľ správy CHKO
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
tomas.olsovsky@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 911 892 477
 034 772 27 35
Ing. Juraj Platko
riaditeľ správy
juraj.platko@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 911 390 193
 057 748 02 91
Ing. Sandra Popelářová
riaditeľka správy
sandra.popelarova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88 / 89
  +421 911 674 109
Mgr. Peter Puchala, PhD.
riaditeľ správy
peter.puchala@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 640 06 00
  +421 903 298 293
 033 647 40 02
Ing. Radimír Siklienka, PhD.
riaditeľ správy
radimir.siklienka@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 901
  +421 903 298 310
 037 77 64 903
Ing. Ján Šmídt
riaditeľ správy
jan.smidt@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 910 158 723
 058 488 17 90
Mgr. Peter Vantara
riaditeľ správy, krajinár
peter.vantara@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 201
 043 428 45 89
Mgr. Kristína Voralová
riaditeľka správy
kristina.voralova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 911 085 686
RNDr. Ján Zuskin
riaditeľ
jan.zuskin@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 411
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Donald Alló
poľnohospodár
donald.allo@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
RNDr. Michal Ambros, PhD.
zoológ
michal.ambros@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 909
  +421 911 011 431
 037 77 64 903
Ing. Peter Andráš, PhD.
programátor pre databázy
peter.andras@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 39
Ing. Peter Andraščík
strážca
peter.andrascik@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 905
  +421 903 298 311
 037 77 64 903
Ing. Eduard Apfel
lesník
eduard.apfel@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
Ing. Mária Apfelová
zoológ
maria.apfelova@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 911 062 360
 043 428 45 89
Ing. Katarína Auxtová
strážca
katarina.auxtova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 903 298 161
Martina Bačovčinová
techn.-administratívny pracovník
martina.bacovcinova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 910 458 460
 057 748 02 91
Mgr. Alena Badurová
pracovník pre environmentálnu výchovu
alena.badurova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 13
  +421 903 298 131
 041 569 21 01
Ing. Alena Bachingerová
anorganik
alena.bachingerova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 16
  0911 671 128
Juraj Bajo
strážca
juraj.bajo@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 911 390 258
 043 552 24 66
Vladimír Baláška
strážca
vladimir.balaska@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 903 298 329
Mgr. Csaba Balázs
zoológ
csaba.balazs@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 390 224
 047 563 49 48
Andrea Balážová
pracovníčka pre správu dát
andrea.balazova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 40
MVDr. Andrea Balážová
environmentálna výchova
andrea.balazova.sk@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 237
 058 734 67 69
Ing. Miriam Balciarová
dendrológ
miriam.balciarova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 14
  +421 903 298 407
 041 569 21 01
Pavol Balko
strážca
pavol.balko@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 153
 058 488 17 90
Miloš Balla
strážca
milos.balla@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 911 390 188
Ing. Jana Baranová
projektová manažérka (OPKŽP)
jana.baranova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
  +421 911 011 423
Ján Bariak
strážca
jan.bariak@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 302
Ing. Anna Bariaková
pracovník pre environmentálnu výchovu (t.č. MD)
anna.bariakova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
Mgr. Milan Barlog
zoológ
milan.barlog@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 212
 053 442 20 26
František Bartko
strážca
frantisek.bartko@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 213
 053 442 20 26
Mgr. Zuzana Bartušová
anorganik
zuzana.bartusova@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 911 011 427
 -
Ing. Slavka Belánová
botanik
slavka.belanova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 152
 058 488 17 90
Mgr. Martina Belková
koordinátorka projektov
vedúca oddelenia implementácie projektov 2
martina.belkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 25
  +421 903 570 186
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
geomorfológ
pavel.bella@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 241
  0903 807 148
 +421 (0)44 553 63 11
Mgr. Gabriela Benčuríková
anorganik
gabriela.bencurikova@sopsr.sk
Polyfunkčné centrum Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň

Ing. Marek Benedikty
projektový manažér (OPKŽP2)
marek.benedikty@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 911 062 358
 058 488 17 90
Ing. Dana Benediktyová
poľnohospodár
dana.benediktyova@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 552 48 51
  +421 903 570 166
 044 551 41 78
Oľga Beňová
techn.-administratívny pracovník
olga.benova@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
045/691 19 35
Ing. Barbora Bielová
pracovník pre environmentálnu výchovu
barbora.bielova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 448 42 17
 052 448 42 17
Ing. Roman Bies, CSc.
vedúci Oddelenia lesníctva a poľovníctva
roman.bies@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
  +421 903 298 124
PaedDr. Miroslava Birošová
botanik
miroslava.birosova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 245
Ing. Veronika Bitunská
manažérka podujatí
(t.č. MD)
veronika.bitunska@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 35
  +421 903 298 111
Ing. Jana Blahútová
projektová menežérka (OPKŽP2)
jana.blahutova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 22
  0903 298 346
Ing. Drahoš Blanár
lesník
drahos.blanar@sopsr.sk
Polyfunkčné centrum Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň
058 442 20 61
  +421 903 298 155
 058 488 17 90
Jozef Blaško
strážca
jozef.blasko@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 911 074 489
 -
Ing. Dana Blaškovičová
techn.-administratívny pracovník
dana.blaskovicova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88 / 89
Mgr. Kristína Bocková, PhD.
manažérka pre komunikáciu
kristina.bockova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 53
  +421 911 011 425
Mgr. Eva Bolcárová
techn.-administratívny pracovník - ekonóm
eva.bolcarova@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71 - 3
 052 482 23 95
Ing. Pavel Bornemisa
špecialista GIS
pavel.bornemisa@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88 / 89
  +421 911 011 404
Ing. Adam Boroš
projektový manažér (OPKŽP2)
adam.boros@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 32
Jarmila Boršodiová
techn.-administratívny pracovník
jarmila.borsodiova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
 058 734 67 69
Mgr. Ján Bosák
botanik
jan.bosak@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 903 298 318
Ing. Eva Bošnovičová
botanik
eva.bosnovicova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 308
 057 748 02 91
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
-
  +421 911 485 253
 -
Miroslav Brezovský
strážca
miroslav.brezovsky@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 11
  +421 903 298 254
 052 448 42 17
Ing. Peter Brnák
vedúci Odboru verejného obstarávania
referent verejného obstarávania
peter.brnak@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 49
  +421 903 298 101
Denisa Brnáková
všeobecná účtovníčka - pokladníčka
denisa.brnakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 41
Ivan Bryndza
strážca
ivan.bryndza@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 151
 058 488 17 90
Peter Bryndza
strážca
peter.bryndza@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 154
 058 488 17 90
RNDr. Štefánia  Bryndzová
botanik
stefania.bryndzova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 228
 053 442 20 26
Mgr. Slavomír Búci
anorganik
slavomir.buci@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 911 011 369
Ing. Igor Buček
stavebný technik
(pracovisko Partizánska cesta 69)
igor.bucek@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
0484700877
  +421 903 570 238
Gabriela Budajová
referentka verejného obstarávania
gabriela.budajova@ssj.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 553 63 03
Mgr. Iveta Buraľová
environmentálna výchova
iveta.buralova@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 911 011 396
 -
Ing. Michaela Cabadajová
špecialista, ekológ (OPKŽP2)
michaela.cabadajova@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
033 640 05 49
 033 647 40 02
Ing. Peter Cáder
lesník
peter.cader@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 18
  +421 903 298 132
 041 569 21 01
Ing. Slavomír Celer, PhD.
vedúci - lesník
slavomir.celer@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 04
  +421 903 298 270
 052 448 42 17
Ľuboš Cibula
strážca
lubos.cibula@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 214
 053 442 20 26
Ing. János Csík
lesník
janos.csik@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 236
 058 734 67 69
Katarína Čarnogurská
techn.-administratívny pracovník
katarina.carnogurska@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71 - 3
 052 482 23 95
Angela Čechová
účtovníčka
záväzkových vzťahov
angela.cechova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 41
Štefan Čenger
strážca
stefan.cenger@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 903 298 328
Mgr. Ján Černecký
vedúci Oddelenia reportingu a ÚEV
koordinátor reportingu
jan.cernecky@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 39
  +421 903 298 345
Mgr. Ľudmila Činovská
špecialista, ekológ (LIFE)
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
ludmila.cinovska@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
 034 772 27 35
Ing. Zuzana Čizmárová
krajinár
zuzana.cizmarova@sopsr.sk
Polyfunkčné centrum Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň

Ing. Jana Čuláková
koordinátorka pre EIA
jana.culakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 29
Ing. Dagmar Čumová
koordinátorka pre EIA
dagmar.cumova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 29
  +421 903 298 425
Mgr. Ivana Čupková
environmentálna výchova (t.č. MD)
ivana.hudackova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 05
  +421 903 570 172
 052 448 42 17
doc. RNDr. Jana Dadová, PhD.
koordinátorka projektov
koordinátorka vedeckovýskumných aktivít
jana.dadova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 43
  +421 911 011 418
Ing. Peter Debnár
technicko-hospodársky pracovník
peter.debnar@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 40
  +421 903 298 298
Ing. Boris Demovič
lesník
boris.demovic@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 202
 043 428 45 89
Vladimír Devečka
strážca
vladimir.devecka@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 903 298 164
 044 522 10 82
Mgr. Lenka Didi
koordinátorka projektu
lenka.didi@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 32
Ing. Tomáš Didirka
zoológ stavovce
tomas.didirka@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 404
 -
Ing. Dominik Doboš
lesník
dominik.dobos@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 435
 057 748 02 91
Ing. Patrícia Dobrotková
projektový manažér (OPKŽP2)
patricia.dobrotkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
RNDr. Peter Drengubiak
zoológ
peter.drengubiak@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 429
 041 433 56 08
Mgr. Monika Drobúlová
koordinátorka projektov
(t.č. MD)
monika.drobulova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
048 472 20 25
  0903 500 183
Ľudmila Drutarovská
technicko-administratívny pracovník
ludmila.drutarovska@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 773 27 13
051 756 74 11
  +421 903 298 341
Peter Ďubašák
strážca
peter.dubasak@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 281
 043 552 24 66
Mgr. Matúš Ďurček
anorganik
matus.durcek@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 903 298 244
 032 659 83 87
Ing. Katarína Durdovanská
poľnohospodár
katarina.durdovanska@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 553 66 12
  +421 903 298 290
 033 640 06 00
Ing. Eva Ďurečková, PhD.
krajinár
eva.dureckova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 908
 037 77 64 903
Ing. Ivana Ďuricová
projektová manažérka
ivana.duricova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
  +421 903 298 417
Ing. Viktória Ďuricová
Koordinátorka manažmentových opatrení
viktoria.duricova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
  +421 903 298 410
Martin Ďurša
strážca
martin.dursa@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 215
 053 442 20 26
Ing. Miroslava Džuganová
krajinár
miroslava.dzuganova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 911 011 415
Ing. Janka Fábiková
rozpočtárka
janka.fabikova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 51
  +421 903 298 110
Ing. Radko Fábry
špecialista - ekológ (OPKŽP2)
radko.fabry@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 19
  +421 911 390 130
 041 569 21 01
Ing. Petra Fabušová
manažérka podujatí
petra.fabusova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 35
  +421 903 298 111
Janka Farkašovská
techn.-administratívny pracovník
ekonóm
janka.farkasovska@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
 058 734 67 69
Ing. Andrea Farmošová
poľnohospodár
andrea.farmosova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 907
 037 77 64 903
Ing. Branislav Faško
krajinár
branislav.fasko@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 33
Bc. Filip Fejerčák
asistent
filip.fejercak@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 27
  +421 910 879 353
Mgr. Erika Feriancová
zoológ
erika.feriancova@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
-
  +421 903 298 251
 044 551 41 78
Ing. Slavomír Finďo, CSc.
zoológ (OPKŽP1 - prac. Hor. Strieborná 22)
slavomir.findo@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
  +421 901 714 119
RNDr. Tomáš Flajs
zoológ
tomas.flajs@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 19
  +421 903 298 136
 041 569 21 01
Mgr. Viera Florková
techn.-administratívny pracovník
viera.florkova@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 283
 043 552 24 66
Mgr. Katarína Fričová
krajinár
katarina.fricova@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 553 62 22
  +421 903 298 259
 044 551 41 78
Mgr. Michaela Galová
botanička
michaela.galova@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
0335536611
  0911671136
 033 647 40 02
Mgr. Janka Galvánková
koordinátorka mapovania biotopov
janka.galvankova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 39
  +421 911 011 370
Marko Gancarčík
pracovník informačného strediska
marko.gancarcik@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71 - 3
 052 482 23 95
Bc. Jana Garayová
strážca
jana.garayova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 011 412
 047 563 49 48
Ing. Peter Gažík
informatik GIS pre jaskyne
peter.gazik@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
  0903 830 138
 +421 (0)44 553 63 11
Bc. Miroslav Gejdoš
strážca
miroslav.gejdos@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra - prac. Ružomberok
Sládkovičova 8
034 01 Ružomberok

  +421 903 298 205
Ing. Branislav Gereg
krajinár
branislav.gereg@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  0911 062 364
 043 552 24 66
Ing. Marián Gič
informatik
marian.gic@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 194
 -
Jozef Gluštík
strážca
jozef.glustik@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 910 879 359
 043 552 24 66
RNDr. Ema Gojdičová
botanik
ema.gojdicova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 14
  +421 903 298 343
 051 772 41 79
Ing. Miroslav Golian
lesník (OPKŽP2)
miroslav.golian@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
Ing. Anna Gondová
pracovník pre environmentálnu výchovu
anna.gondova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 303
Mgr. Martin Gregor
pracovník pre environmentálnu výchovu
(INTERREG)
martin.gregor@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Ing. Martina Gubková
koordinátorka pre ochranu
nelesných biotopov
martina.gubkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 45
  +421 903 298 103
Ing. Marián Hablák
krajinár
marian.hablak@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 280
 043 552 24 66
Mgr. Juraj Hajdú, PhD.
hydrobiológ
juraj.hajdu@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
045 691 19 31
  +421 901 714 121
 -
Mgr. Andrea Hájková
zoológ
andrea.hajkova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 226
 053 442 20 26
Igor Halgaš
strážca
igor.halgas@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700873-74
  +421 903 298 174
Mgr. Richard Halmo
pracovník výkonu monitoringu
richard.halmo@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 40
Ing. Mikuláš Hančin
vedúci pracoviska / zoológ
mikulas.hancin@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 903 298 177
 044 522 10 82
Ing. Elena Hančinová
enviromentálna výchova
elena.hancinova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 0903 298 169
 044 522 10 82
Ing. Michaela Hančinská
lesník
michaela.hancinska@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
044 552 45 57
  +421 903 298 259
 052 448 42 17
Mgr. Michal Haring, MSc.
zoológ
michal.haring@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Svit
Ul. kpt. Nálepku č. 2
059 21 Svit

Mgr. Dan Harťanský
vedúci Odboru strážnej služby
dan.hartansky@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700873-74
  +421 903 298 175
RNDr. Stanislav Harvančík
zoológ
stanislav.harvancik@sopsr.sk
Správa CHKO Ponitrie, pracovisko Bojnice
Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
-
  +421 903 298 314
Ing. Martin Hatala
zoológ
martin.hatala@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 18
  +421 903 298 135
 041 569 21 01
Mgr. Dagmar Haviarová, PhD.
hydrogeológ
dagmar.haviarova@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 391
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Ivana Havranová, PhD.
vedúca Oddelenia zoológie
zoologička
ivana.havranova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 22
  +421 903 298 108
Mgr. Petra Hirschnerová
techn.- administratívny pracovník
petra.hirschnerova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88
  +421 903 298 165
Mgr. Rastislav Hlaváčik
strážca
rastislav.hlavacik@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700873-74
  +421 903 298 170
Lenka Hlaváčková
Majetková a materiálová referentka
lenka.hlavackova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 52
Mgr. Marián Hletko
lesník
(t.č. RD)
marian.hletko@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
  +421 903 298 117
 048 472 20 36
Ing. Maroš Hojdan
poľnohospodár
maros.hojdan@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 911 079 681
Ján Hoľma
strážca
jan.holma@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
-
  +421 903 298 260
 044 551 41 78
Jiří Hološka
strážca
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
jiri.holoska@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 903 298 336
 034 772 27 35
Ing. Ivan Homola
správca IT
ivan.homola@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 21
  +421 903 298 104
 048 472 20 36
Mgr. Michaela Horváthová
koordinátorka projektov
michaela.horvathova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 25
  +421 911 699 118
Mgr. Petra Hrabáčová
techn.-administratívny pracovník
petra.hrabacova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88 / 89
Ing. Peter Hradňanský
lesník
peter.hradnansky@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 902
  +421 903 298 315
 037 77 64 903
Ing. Marta Hrešová
environmentálna výchova
marta.hresova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 21
  0911 671 163
Ľubomír Hrinko
strážca
lubomir.hrinko@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 903 298 246
RNDr. Peter Hrušecký
vodohospodár
peter.hrusecky@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 12
  0911 701 744
Ing. Martin Hrušecký
vedúci Odboru informatiky
koordinátor pre KIMS
(pracovisko Lazovná 10)
martin.hrusecky@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 75
  +421 911 062 934
Ing. Vladimír Hrúz
zoológ
vladimir.hruz@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 911 390 197
Ing. Vít Hubinák
špecialista, ekológ (LIFE)
vit.hubinak@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
Ing. Jaroslav Hucík
strážca
jaroslav.hucik@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 282
 043 552 24 66
Ing. Ľubica Hudáková
krajinár
lubica.hudakova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 232
 058 734 67 69
Ing. Mário Humený
dendrológ
mario.humeny@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 55 248 51
  +421 903 298 262
 044 551 41 78
Ing. Viktória Chilová
botanik
viktoria.chilova@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
 043 428 45 89
Ing. Viktória Ihringová
koordinátorka edičnej
a propagačnej činnosti
(pracovisko Lazovná 10)
viktoria.ihringova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
0484136660
  +421 0903 570 242
 048 472 20 36
Ing. Tomáš Iľko
zoológ
tomas.ilko@sopsr.sk
Polyfunkčné centrum Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň

  +421 903 298 408
Samuel Iracký
strážca
samuel.iracky@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Ing. Gabriel Izsák
krajinár
gabriel.izsak@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 903 298 279
 031 551 62 29
Ing. Renáta Jakubčová
poľnohospodár
renata.jakubcova@sopsr.sk
Polyfunkčné centrum Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň

  +421 903 298 415
Mgr. Martin Jančovič, PhD.
regionálny informatik
martin.jancovic@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 776 49 04
 037 77 64 903
Ing. Marián Janík
lesník
marian.janik@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
 044 522 10 82
Ing. Jozef Janoviak
strážca
jozef.janoviak@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Ružomberok
Sládkovičova 8
034 01 Ružomberok

  +421 903 298 173
Róbert Javorský
strážca
robert.javorsky@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 223
 053 442 20 26
Mgr. Miroslava Jedináková
botanik (t.č. MD)
miroslava.jedinakova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
 057 748 02 91
Ing. Ľubica Jurášová
lesník
lubica.jurasova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 903 298 176
 044 522 10 82
Ing. Michal Jurča
špecialista GIS (OPKŽP2)
michal.jurca@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
033 640 05 49
 033 647 40 02
Mgr. Rudolf Jureček
regionálny informatik
rudolf.jurecek@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 774 20 72
  +421 903 298 338
 034 772 27 35
RNDr. Ján Kadlečík
koordinátor medzin. dohovorov
(prac. Hor. Strieborná 22)
jan.kadlecik@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 42
  +421 903 298 105
Ing. Ivana Kalafusová
zoológ
ivana.kalafusova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 911 390 229
 042 432 28 02
Ing. Gabriela Kalašová
krajinár
gabriela.kalasova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 13
  +421 911 011 426
Mgr. Ján Kaľavský
zoológ
jan.kalavsky@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
  +421 903 150 683
 02 6428 39 82
Ing. Andrea Kaňuchová, PhD.
lesník
andrea.kanuchova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 306
Agnesa Kenderová
techn.-administratívny pracovník
agnesa.kenderova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 379
 032 658 93 87
Ing. Vladimír Kerešťan
lesník (OPKŽP)
vladimir.kerestan@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  0911 856 962
Ing. Zuzana Kertysová
environmentálna výchova
zuzana.kertysova@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 284
 043 552 24 66
Ing. Iveta Kiedžuchová
referentka verejného obstarávania
iveta.danisova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 46
  +421 903 298 102
Ing. Slavomír Kilár
botanik (zastupovanie)
slavomir.kilar@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
 052 482 23 95
Ing. Martin Kiska
poľnohospodár
martin.kiska@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 402
 052 482 23 95
Ing. Katarína Kisková
zoológ
katarina.kiskova@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 186
 052 482 23 95
Bc. Erik Kiss
strážca
erik.kiss@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 238
 058 734 67 69
Simona Klamárová, MSC.
odborno - tech. zamestnanec (OPKŽP2)
simona.klamarova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Svit
Ul. kpt. Nálepku č. 2
059 21 Svit

Mgr. Katarína Klasová
referentka pre propagáciu
katarina.klasova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 35
Ing. Vladimíra Kĺčová Kunštárová
krajinár
vladimira.kunstarova@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 180
 052 482 23 95
Antónia Klemanová
techn.-administratívny pracovník
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
antonia.klemanova@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 911 892 018
 034 772 27 35
Mgr. Janette Klocoková
koordinátorka správy majetku v CHÚ
janette.klocokova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 44
Ing. Soňa Koľajová
lesník
sona.kolajova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 378
 032 659 83 87
Ing. Alexandra Kollárová
všeobecná účtovníčka
alexandra.kollarova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 41
Ing. Jana Kološtová
environmentálna výchova
jana.kolostova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700872
  903 298 412
 048 413 08 20
Ing. Ivana Koreňová
finančná manažérka
ivana.korenova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 32
Mgr. Jozef Kormančík
zoológ
jozef.kormancik@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 216
 053 442 20 26
Ing. Jakub Korytiak
špecialista, ekológ (LIFE)
jakub.korytiak@sopsr.sk
Polyfunkčné centrum Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň

  +421 910 191 601
Mgr. Martina Kosorínová
botanik
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
martina.kosorinova@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 911 892 836
 034 772 27 35
Mgr. Simona Kosová
finančná manažérka
(t.č. MD)
simona.kosova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 43
Ing. Ján Kostovaľ
techn.-administratívny pracovník
ekonóm
jan.kostoval@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
 -
Ing. Pavol Kostúr
lesník
pavol.kostur@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  0911 390 198
Mgr. Jaroslav  Košťál, PhD.
botanik
jaroslav.kostal@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 906
  +421 903 298 433
 037 77 64 903
RNDr. Helga Kothajová
botanik
helga.kothajova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Ing. Ivan Koubek
koordinátor medzinárodných dohovorov
(prac. Hor. Strieborná 22)
ivan.koubek@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 48
  +421 903 298 200
Bc. Monika Koubová
techn.- administratívny pracovník
monika.koubova@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
 033 647 40 02
Anna Kovalská
techn.-administratívny pracovník
anna.kovalska@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 183
 052 482 23 95
Zita Köverová
techn.-administratívny pracovník
zita.koverova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
Ing. Mirko Krajči
strážca
mirko.krajci@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 903 298 146
 047 563 49 48
Ing. Vladimír Krak
lesník
vladimir.krak@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 222
 053 442 20 26
RNDr. Katarína Králiková
projektový manažér
(pracovisko Lazovná 10)
katarina.kralikova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
0484136661
  +421 903 298 106
Ing., Mgr. Monika Krasnocvetová
projektová manažérka
monika.krasnocvetova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 553 63 71
  +421 903 500 183
Ing. Milan Krištof
dendrológ
milan.kristof@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 33
 048 472 20 36
Ing. Erika Kružliaková
pracovník pre environmentálnu výchovu
erika.kruzliakova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
 042 432 28 02
Juraj Ksiažek
strážca
juraj.ksiazek@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 11
  +421 911 390 232
 052 448 42 17
Ing. Natália Kubicová
koordinátorka
medzinárodných dohovorov
(t.č. MD)
natalia.kubicova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 48
  +421 911 062 937
Ing. Peter Kubík
strážca
peter.kubik@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 134
 043 428 45 89
Mgr. Ivana Kubišová
vedúca Odboru implementácie projektov, projektový manažér
ivana.kubisova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 25
Jozef Kubov
strážca
jozef.kubov@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 903 298 163
 044 522 10 82
Ing. Zuzana Kudjaková
manažérka projektu (OPKŽP2)
zuzana.kudjakova@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 911 677 871
 043 552 24 66
PhDr. Miroslav Kudla
koordinátor environmentálnej výchovy SSJ
miroslav.kudla@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
 +421 (0)44 553 63 11
Ján Kuklica
strážca
jan.kuklica@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 911 011 406
Ing. Dominika Kuklová
krajinár
dominika.kuklova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 07
  +421 903 298 256
 052 448 42 17
Mgr. Ladislava Kulčárová
vedúci - anorganik (t.č. MD)
ladislava.kulcarova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 07
  +421 903 298 256
 052 448 42 17
MVDr. Alexander Kürthy
vodohospodár
alexander.kurthy@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Mgr. Nikola Kušniráková
krajinár
nikola.kusnirakova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 911 011 433
 057 748 02 91
RNDr. Alexander Lačný, PhD.
anorganik
alexander.lacny@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 553 66 12
 033 647 40 02
Ing. Gabriela Lauková
krajinár
gabriela.laukova@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 903 298 319
Miroslav Lehocký
strážca
miroslav.lehocky@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 911 390 245
 053 442 20 26
Ján Lempeľ
strážca
jan.lempel@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 192
 -
Anna Lenčová
techn.-administratívny pracovník
anna.lencova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 911 674 074
Mgr. Jozef Lengyel, PhD.
zoológ
jozef.lengyel@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 911 390 147
 031 551 62 29
Ing. Juraj Lepieš
lesník
juraj.lepies@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 431
 041 433 56 08
Ing. Marek Leskovjanský
lesník, GIS
marek.leskovjansky@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 211
 053 442 20 26
Ing. Veronika Lesová
projektová manažérka
(pracovisko: P. O. Hviezdoslava 38, Martin)
veronika.lesova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
+421 911 855 490
  +421 911 855 490
Mgr. Andrea Lešková
referentka správy majetku
andrea.leskova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 47
  +421 903 298 125
Ing. Andrea Lešová, PhD.
zoologička
vedúca Odboru medzinárodnej spolupráce
andrea.lesova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 22
  +421 911 390 115
Ing. Zuzana Lichá
vodohospodárka
zuzana.licha@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 33
  +421 903 298 121
Ing. Milena Lichnerová
techn.-administratívny pracovník
milena.lichnerova@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
 043 428 45 89
Mgr. Jozef Limánek
botanik
jozef.limanek@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 16
  +421 903 298 139
 041 569 21 01
Mgr. Juraj Littva
geológ
juraj.littva@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
 +421 (0)44 553 63 11
Mgr. Lukáš Lončík
zoológ
lukas.loncik@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 552 45 57
 044 551 41 78
Mgr. Michal Ludvig
odborno - tech. zamestnanec (OPKŽP2)
michal.ludvig@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Svit
Ul. kpt. Nálepku č. 2
059 21 Svit

RNDr. Martina Lukáňová
krajinár
martina.lukanova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 248
Mgr. Monika Lukovičová, PhD.
dendrológ
monika.lukovicova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Ing. Katarína Luptáková
techn.-administratívny pracovník - ekonóm
katarina.luptakova@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
 043 428 45 89
Metod Macek
strážca
metod.macek@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra - prac. Ružomberok
Sládkovičova 8
034 01 Ružomberok

  +421 903 298 207
Ing. Anna Macková
environmentálna výchova
anna.mackova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 307
 057 748 02 91
Ing. Stanislav Mačor
strážca
stanislav.macor@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 10
  +421 903 270 173
 052 448 42 17
Jana Madajová
strážca
jana.madajova@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
-
  +421 903 298 252
 044 551 41 78
Mgr. Ľubomír Majdiš
strážca
lubomir.majdis@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 56 92 311
Mgr. Alexandra Majerová
špecialista, ekológ (OPKŽP2)
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
alexandra.majerova@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
 034 772 27 35
Mgr. Olga Majerová
správkyňa registratúry a archívu
(pracovisko Lazovná 10)
olga.majerova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
0484700877
  +421 903 298 109
RNDr. Vladimír Makara
krajinár
vladimir.makara@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 13
  +421 903 298 342
Mária Makrovská
projektová asistentka (OPKŽP2)
maria.makrovska@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 43
Ing. Margaréta Malatinová
environmentálna výchova
margareta.malatinova@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 403
 052 482 23 95
Ing. Magdaléna Maníková
techn.-administratívny pracovník - personalista
magdalena.manikova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
 058 734 67 69
Mgr. Anna Mariničová
techn.-administratívny pracovník
personalista
anna.marinicova@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
 -
Mgr. Dušan Marko
strážca
dusan.marko@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 640 05 49
  +421 903 298 291
 033 647 40 02
Ing. Michal Martinák, PhD.
lesník
michal.martinak@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 640 05 49
  +421 903 298 292
 033 647 40 02
Bc. Marián Masaryk
strážca
marian.masaryk@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 430
 041 433 56 08
Mgr. Lucia Matejovičová
vedúca vedeckého orgánu
SR pre CITES
lucia.matejovicova@sopsr.sk
ŠOP SR - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
Ing. Štefan Matis
strážca
stefan.matis@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 911 390 243
 058 734 67 69
Ján Matľák
strážca
jan.matlak@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 184
 052 482 23 95
Ing. Martin Matúš
botanik
martin.matus@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 011 366
 047 563 49 48
Miroslav Maťúš
strážca
miroslav.matus@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 911 011 402
Matej Medveď
zamestnanec pre údržbu CHÚ
matej.medved@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 903 298 418
 031 551 62 29
Mgr. Miloš Melega
biospeleológ - bezstavovce
milos.melega@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 254
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Jakub Melicher
botanik
jakub.melicher@sopsr.sk
047 563 49 48
  +421 911 011 366
Ing. Vladimír Mertan
poľnohospodár
vladimir.mertan@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 903 298 243
 032 659 83 87
Ing. Adalbert Mezei
vedúci Odboru
chránených častí prírody
adalbert.mezei@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700871
  +421 903 298 162
 048 413 08 20
Ing. Norbert Mički
strážca
norbert.micki@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 234
 058 734 67 69
Ing. Henrich Mičko
lesník
henrich.micko@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
  +421 910 879 358
Ing. Peter Mihuc
strážca
peter.mihuc@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
 053 442 20 26
Mgr., Ing. Slavomíra Mihucová
strážca (t.č. MD)
slavka.mihucova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 229
 053 442 20 26
Mgr. Soňa Michalčíková, PhD.
zoológ
sona.stefanikova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 377
 032 659 83 87
Mgr. Andrea Mikulová
koordinátorka projektu
(prac. Hor. Strieborná 22)
andrea.mikulova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 47
  +421 911 011 392
Ing. Juraj Mikuš
strážca
juraj.mikus@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
-
  +421 903 298 265
 044 551 41 78
Ing. Ivan Milan
poľnohospodár
ivan.milan@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 204
 043 428 45 89
Ing. Juraj Minarčin
lesník
juraj.minarcin@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 247
Ing. Slávka Miňová
zoológ
slavka.minova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 428
Mgr. Lucia Miňová
administratívny zamestnanec
biosférických rezervácií
lucia.minova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 304
Viktor Mlynek
strážca
viktor.mlynek@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 905
  +421 903 298 312
 037 77 64 903
Ing. Marek Mlynský
strážca
marek.mlynsky@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 10
  +421 903 298 267
 052 448 42 17
Ing. Peter Mojžita
krajinár
peter.mojzita@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 903 298 405
B. A. Erika Mojžitová
asistentka
erika.mojzitova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 27
  +421 901 715 279
Mgr. Ingrid Moravčíková Károlyová, PhD.
koordinátorka environmentálnej výchovy
(prac. Hor. Strieborná 22)
ingrid.moravcikova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048/429 99 42
  +421 903 308 298
Jana Motošická
techn.-administratívny pracovník
jana.motosicka@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  0903 298 323
 042 432 28 02
Ing. Stanislav Motyčka
správca databáz
stanislav.motycka@sopsr.sk
ŠOP SR, pracovisko Revúca
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 120
 058 488 17 90
Mgr. Martin Mráz
krajinár
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
martin.mraz@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 903 298 337
 034 772 27 35
Ing. Michaela Mrázová
koordinátorka medzin. chránených území
(prac. Horná Strieborná 22)
michaela.mrazova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 42
  +421 903 298 327
Ing. Vladimír Mucha
strážca
vladimir.mucha@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 220
 053 442 20 26
Peter Mútňan
vodič
peter.mutnan@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 45
  +421 903 298 123
Csaba Német
strážca
csaba.nemet@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 903 298 277
 031 551 62 29
Ing. Ľuba Niklová
projektová manažérka (LIFE)
luba.niklova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 42
  +421 910 191 630
Ing. Otakar Novodomec
informatik
(pracovisko Lazovná 10)
otakar.novodomec@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 75
Ing. Ľubica Nudzíková
manažér prevádzkovej a obchodnej činnosti
lubica.nudzikova@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
  0903 803 031
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Milan Olejár
regionálny informatik
milan.olejar@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 19
  +421 903 298 426
Ing. Milan Olekšák
zoológ
milan.oleksak@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 911 390 238
 058 734 67 69
Mgr. Peter Olekšák
krajinár, vedúci Odboru
ochrany krajiny
peter.oleksak@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 225
 053 442 20 26
Bc. Marek Ondrek
strážca (OPKŽP2)
marek.ondrek@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 910 879 357
 043 552 24 66
Ing. Stanislav Ondruš
zoológ
stanislav.ondrus@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700876
  +421 903 298 166
+421 911 390 120
 048 413 08 20
MVDr. Samuel Pačenovský
zoológ
samuel.pacenovsky@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Michal Pádivý
strážca
michal.padivy@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 903 298 241
 032 659 83 87
Mgr. Peter Pajger
poľnohospodár
peter.pajger@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 903 298 322
 042 432 28 02
Ing. Martin Paličko
strážca
martin.palicko@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
 044 522 10 82
Ing. Anton Paločko
lesník
anton.palocko@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 18
  +421 903 298 400
RNDr. Lenka Papáčová
poľnohospodár
lenka.papacova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 856 255
 047 563 49 48
Dagmar Papalová
techn.-administratívny pracovník
dagmar.papalova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 569 23 11
041 507 14 11
  +421 903 298 140
 041 569 21 01
Ing. Zuzana Papsonová, PhD.
strážca
zuzana.papsonova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 218
 053 442 20 26
Ing. Andrea Parillová
kontrolórka
andrea.parillova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 49
Ing. Ronald Pastorok
lesník
ronald.pastorok@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
Ing. Ivan Pavlišin
poľnohospodár
ivan.pavlisin@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 288
 041 433 56 08
Peter Pecík
strážca
peter.pecik@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 903 298 321
 042 432 28 02
Richard Pekara
strážca
richard.pekara@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 286
 041 433 56 08
Ing. Dagmar Pekarovičová
geodetka
dagmar.pekarovicova@sopsr.sk
ŠOP SR - pracovisko Modra
Štúrova 115
900 01 Modra
-
  +421 911 062 938
 033 647 40 02
Ing. Martina Péliová
lesník
martina.peliova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 903 298 414
 047 563 49 48
Ing. Mária Peller
krajinár
maria.peller@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Ing. Martin Pemčák
pracovník pre prípravu zonácie NP
martin.pemcak@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 03
  +421 903 298 264
 052 448 42 17
Mgr. Martina Pepichová
anorganik
martina.pepichova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 911 011 401
 042 432 28 02
Michaela Peťková
personalista
michaela.petkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 58
Ing. Zuzana Peťková
finančná menežérka
zuzana.petkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048/472 20 43
Eva Pipasíková
techn.-administratívny pracovník
eva.pipasikova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 018
 058 488 17 90
Ing. Milan Piroš
lesník
milan.piros@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 191
 -
Mária Pirošová
techn.-administratívny pracovník
maria.pirosova@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 911 062 362
 -
Ing. Matej Pisarčík
environmentálna výchova
matej.pisarcik@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 221
 053 442 20 26
Mgr. Branislav Píši
hlavný koordinátor stráže prírody
branislav.pisi@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
  +421 911 699 582
Mgr. Svetlana Pitáková
vedúca Odboru propagácie a marketingu,
referentka pre propagáciu (t.č. MD)
svetlana.pitakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 35
 048 472 20 36
Mária Plazová
referentka účtovníctva - pokladníčka
maria.plazova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 553 64 91
Ing. Ľubomír Plučinský
strážca
lubomir.plucinsky@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 551 41 25
  +421 903 298 263
 044 551 41 78
Ivan Pôbiš
strážca
ivan.pobis@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700873-74
  +421 903 298 168
Ing. Peter Podvojský
techn.-administratívny pracovník - ekonóm
peter.podvojsky@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
 053 442 20 26
RNDr. Denisa Poláková
anorganik
denisa.polakova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 07
  +421 911 011 397
 041 433 56 08
Mgr. Lucia Poljovková
pracovníčka
vedeckého orgánu CITES
lucia.poljovkova@sopsr.sk
ŠOP SR - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
Janka Ponická
mzdová účtovníčka
janka.ponicka@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 48
Ing. Tatiana Ponická
technička BOZP, PO a CO
tatiana.ponicka@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 42
  0910 158 715
Juraj Popovics
strážca
juraj.popovics@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 239
 058 734 67 69
Zuzana Poradová
techn.-administratívny pracovník
zuzana.poradova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 01
  +421 903 298 271
 052 448 42 17
Ing. Anton Potaš
lesník
anton.potas@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 181
 052 482 23 95
Andrea Potišová
techn.-administratívny pracovník
andrea.potisova@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
Ing. Peter Potocký
botanik
peter.potocky@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 911 011 373
Ing. Radoslav Požgaj, PhD.
dendrológ
radoslav.pozgaj@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 902
  +421 903 298 434
 037 77 64 903
Mgr. Viktor Prachár
strážca
viktor.prachar@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
033 640 05 49
  +421 903 298 294
 033 647 40 02
Martina Proháczková
strážca
martina.prohaczkova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 02
  +421 903 298 258
 052 448 42 17
Ing. Tibor Pšenák
lesník
tibor.psenak@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 911 390 259
 043 552 24 66
Mgr. Lenka Račková
anorganik
lenka.rackova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 448 42 17
  +421 903 298 253
 052 448 42 17
RNDr. Katarína Rajcová
botanik
katarina.rajcova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 376
 032 659 83 87
Stanislav Rak
strážca
stanislav.rak@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 182
 052 482 23 95
Mgr. Štefan Ratkovský, PhD.
krajinár
stefan.ratkovsky@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 271
 +421 (0)44 553 63 11
Mgr. Štefan Ratkovský, et Mgr. PhD.
krajinár
stefan.ratkovsky@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 911 891 074
Marcel Reichel
strážca (LIFE)
marcel.reichel@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 673 371
 047 563 49 48
Ing. Štefan Renčo
odborno-technický zamestnanec
stefan.renco@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
-
Ing. Barbara Repčíková
botanik (t.č. MD)
barbara.repcikova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
 057 748 02 91
Ing. Jozef Repka
lesník
jozef.repka@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
Radovan Reťkovský
strážca
radovan.retkovsky@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 206
 043 428 45 89
Ing. Veronika Rízová
pracovník pre environmentálnu výchovu
veronika.rizova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 074 508
 047 563 49 48
Ing. Ján Rusinko
dendrológ
jan.rusinko@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 911 011 435
 057 748 02 91
RNDr. Anna Rusňáková
anorganik
anna.rusnakova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 907
  +421 911 390 161
 037 77 64 903
Ing. Ľuboslav Ruttkay
strážca
luboslav.ruttkay@sopsr.sk
Správa CHKO Ponitrie, pracovisko Bojnice
Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
-
  +421 903 298 313
Ing. Andrej Sanitrár
vedúci Oddelenia územnej
ochrany, poľnohospodár
andrej.sanitrar@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 33
  +421 903 298 126
Ing. Andrej Saxa
vedúci Odboru monitoringu,
reportingu a EIA
koordinátor monitoringu
andrej.saxa@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 39
  +421 903 298 114
Mgr. Ing. Blažena Sedláková
botanik
blazena.sedlakova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 05
  +421 903 298 255
 052 448 42 17
Ing. Július Schestág
krajinár
julius.schestag@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 203
 043 428 45 89
Renáta Schmidtová
mzdová účtovníčka
renata.schmidtova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 48
  +421 903 298 406
Jana Schvarcová
strážca
jana.schvarcova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Ing. Lucia Sibilová
krajinár
lucia.sibilova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 16
  +421 903 298 133
 041 569 21 01
Ing. Michaela Sieglová
manažérka podpory projektov
(t.č. MD)
michaela.sieglova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
 048 472 20 36
Dr. Michaela Skuban, PhD.
odborno - technický zamestnanec
(pracovisko Lazovná 10)
michaela.skuban@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
-
Jaroslav Slašťan
odborno-technický zamestnanec
jaroslav.slastan@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 22
  +421 911 011 383
Ing. Helena Slivenská
anorganik (t.č. MD)
helena.slivenska@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 420
 058 488 17 90
Mgr. Barbora Slováková
dendrológ
barbora.slovakova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Mgr. Janka Smatanová
botanik
janka.smatanova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 903 298 325
 042 432 28 02
Mgr. Ján Snopko
systémový informatik
(pracovisko Lazovná 10)
jan.snopko@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 75
Mgr. Nikola Sobeková
techn.-administratívny pracovník
nikola.sobekova@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
 043 428 45 89
Mgr. Andrej Somora
Referent pre env. výchovu a projekty
andrej.somora@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Ing. Dávid Spišský
koordinátor monitoringu a hodnotenia
ekosystémových služieb
(pracovisko Lazovná 10)
david.spissky@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 75
Ing. Peter Stankoviansky
technik pre elektrické zariadenia
peter.stankoviansky@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 561
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Eva Staroňová
všeobecná účtovníčka
eva.staronova@ssj.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 553 64 91
Ing. Jana Straková
regionálny informatik
jana.strakova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 07
  +421 911 011 413
 041 433 56 08
Ing. Hana Strašiftáková
dendrológ
hana.strasiftakova@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 553 66 11
  +421 0903 298 296
 033 647 40 02
Ing. Zuzana Streberová
strážca (LIFE)
zuzana.streberova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica,
pracovisko Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 911 674 081
 053 442 20 26
Marta Strečková
mzdová referentka
marta.streckova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 48
  +421 903 298 406
Bc. Tomáš Stredl
strážca
tomas.stredl@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Ing. Tomáš Suchý
zoológ
tomas.suchy@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 22
Ing. Andrej Súľovský
anorganik
andrej.sulovsky@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 208
 043 428 45 89
Ing. Ján Svoreň
špecialista, ekológ (LIFE)
jan.svoren@sopsr.sk
ŠOP SR Banská Bystrica,
pracovisko Brzotín
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
 058 734 67 69
Beáta Sýkorová
techn.-administratívny pracovník
beata.sykorova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 900
 037 77 64 903
Mgr. Dušan Šácha, PhD.
zoológ
dusan.sacha@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 903 298 242
 032 659 83 87
Ing. Ingrid Šaňová
krajinár
ingrid.sanova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 452 291
 047 563 49 48
Mgr. Zuzana Šántová
informatička GIS
zuzana.santova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, prac. Rim. Sobota
Železničná č. 31
979 01 Rimavská Sobota
-
  +421 903 298 113
 -
Mgr. Martin Šepeľa
zoológ
martin.sepela@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 309
 057 748 02 91
Edita Šimonová
techn.-administratívny pracovník
edita.simonova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 903 298 148
 047 563 49 48
Ing. Ľudovít Škapec
Informatik
ludovit.skapec@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 301
  0903 807 219
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Ján Škorňa, PhD.
lesník
jan.skorna@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700871
  +421 903 298 172
Ing. Valéria Škorňová
lesník
valeria.skornova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 71
Ing. Katarína Škorvánková
lesník, vedúca Odboru
strážnej služby
katarina.skorvankova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 224
 053 442 20 26
Ing. Jana Šmídtová
environmentálna výchova
jana.smidtova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 156
 058 488 17 90
Ing. Vladimír Šmoldas
vývojár IS (OPKŽP2)
(pracovisko Lazovná 10)
vladimir.smoldas@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 75
Mgr. Dana Štěpánková
Vedúca oddelenia personalistiky a miezd
dana.stepankova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 20
RNDr. Jozef Štofík, PhD.
zoológ bezstavovce
jozef.stofik@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 196
 -
Ing. Peter Štofko, PhD.
vodohospodár
peter.stofko@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 09
  +421 903 298 424
 052 448 42 17
Ing. Ladislav Štrupl
lesník
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
ladislav.strupl@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 911 892 475
 034 772 27 35
Ing. Ingrid Šuhajdová
referentka verejného obstarávania
ingrid.suhajdova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 24
  +421 910 879 354
Bc. Anna Šuchaňová
odborný pracovník ochrany prírody
anna.suchanova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 903 298 178
Ing. Martin Šurina
projektový manažér (OPKŽP2)
martin.surina@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Stakčín
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
Ing. Miloš Šustek
botanik
(t.č. uvoľnený pre výkon
funkcie starostu)
milos.sustek@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
 043 552 24 66
Mgr. Ivan Šustr
botanik
ivan.sustr@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 411
 043 552 24 66
RNDr. Róbert Šuvada, PhD.
botanik
robert.suvada@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 233
 058 734 67 69
RNDr. Zuzana Švantnerová
finančná manažérka
(prac. Hor. Strieborná 22)
zuzana.svantnerova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 47
  +421 903 298 427
Ing. Andrej Švec
vedúci Odboru komunikácie a propagácie
manažér pre propagáciu a PR
andrej.svec@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 34
  +421 903 298 008
Ing. Mikuláš Tajboš
strážca
mikulas.tajbos@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
-
  +421 903 298 421
 052 448 42 17
Pavol Tajboš
strážca
pavol.tajbos@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 10
  +421 903 298 266
 052 448 42 17
Ing. Petra Tajbošová
krajinár
petra.tajbosova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 08
  +421 911 011 428
 052 448 42 17
Ing. Katarína Tejová
strážca
katarina.tejova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Ing. Pavol Toman
poľnohospodár
pavol.toman@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 21
  +421 903 298 138
 041 569 21 01
Mgr. Radim Tomáš
odborno-techn. zamestnanec (OPKŽP2)
radim.tomas@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Svit
Ul. kpt. Nálepku č. 2
059 21 Svit

Mgr. Jozef Tomeček
zoológ
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
jozef.tomecek@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 911 892 458
 034 772 27 35
Zuzana Tomiskinová
techn.-administratívny pracovník
zuzana.tomiskinova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
 053 442 20 26
Mgr. Andrea Trebulová
krajinár (t.č. MD)
andrea.trebulova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 911 062 357
 058 488 17 90
Roald Tretiník
strážca
roald.tretinik@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 17
  +421 903 298 142
 041 569 21 01
Roman Trizna
strážca
roman.trizna@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
-
  +421 903 298 261
 044 551 41 78
Ing. Roman Trojčák
zoológ
roman.trojcak@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 18
  +421 911 390 164
Mgr. Miriam Turayová
anorganik
miriam.turayova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 305
RNDr. Peter Turis
botanik
peter.turis@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700876
  +421 903 298 413
Ing. Júlia Turkotová
Koordinátorka monitoringu (OPKŽP2)
(pracovisko Lazovná 10)
julia.turkotova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048/4136661
  +421 901 714 123
Kvetoslava Turzáková
techn.-administratívny pracovník
kvetoslava.turzakova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 219
 053 442 20 26
Mgr. Ján Uhlár
strážca
jan.uhlar@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 911 011 407
Ing. Libor Ulrych, PhD.
botanik - vyššie rastliny
libor.ulrych@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 45
  +421 911 062 361
Ing. Martina Úradníková, MSc.
techn.-administratívny pracovník
martina.uradnikova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
 041 433 56 08
Ing. Zuzana Václavová
botanik
zuzana.vaclavova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 287
 041 433 56 08
Ing. Lucia Vačoková
vedúca Odboru podpory projektov
koordinátorka projektov
(pracovisko Nám. M.R. Štefánika 14, Brezno)
lucia.vacokova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
+421 903 298 107
  +421 903 298 107
Ing. Dušan Valachovič
krajinár
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
dusan.valachovic@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 903 298 335
 034 772 27 35
Ing. Marián Vaľo
poľnohospodár
marian.valo@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
+421 53 442 20 10
  +421 903 298 227
 053 442 20 26
František Varga
strážca (LIFE)
frantisek.varga@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Ján Vataha
strážca
jan.vataha@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 903 298 317
Ing.,Mgr. Mária Vavríková
lesník
maria.vavrikova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 903 298 275
 031 551 62 29
Ing. Alexandra Veselovská, PhD.
zoológ
alexandra.veselovska@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 911 390 227
RNDr. Zuzana Višňovská, PhD.
biospeleológ
zuzana.visnovska@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 254
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Martina Vlasáková
krajinár
martina.vlasakova@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 193
 -
Ing. Jaroslav Vlčko, CSc.
botanik
jaroslav.vlcko@sopsr. sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 911 890 714
Bc. Andrej Vojtas
Odb.-techn. zamestnanec (OPKŽP2)
andrej.vojtas@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
-
Ing. Helena Vojteková
botanik
helena.vojtekova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 906
  0911 390 159
 037 77 64 903
Jozef Vokel
strážca
jozef.vokel@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 904 564 211
 042 432 28 02
Mgr. Viliam Vongrej
zoológ
viliam.vongrej@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 640 05 49
  +421 911 390 170
 033 647 40 02
Ing. Michaela Vrancová
koordinátor projektu(POO)
michaela.vrancova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
 058 488 17 90
Mgr. Zuzana Vranková
pracovníčka vedeckého
orgánu CITES
zuzana.vrankova@sopsr.sk
ŠOP SR - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
  +421 903 298 347
Ján Vránsky
strážca
jan.vransky@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
-
  +421 903 298 269
 044 551 41 78
Peter Vravník
strážca
peter.vravnik@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
-
  +421 903 298 257
 052 448 42 17
Mgr. Petra Vrbová
vedúca sekretariátu
(t.č. MD)
petra.vrbova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 27
Peter Vrlík
strážca
peter.vrlik@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
-
  +421 903 298 268
 052 448 42 17
Mgr. Anna Weissová
manažérka pre komunikáciu
(t.č. MD)
anna.weissova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 53
  +421 911 011 425
Ing. Lukáš Záhorec
koordinátor projektov
lukas.zahorec@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 25
  +421 901 714 120
Ing. Alena Zacharová
krajinár
alena.zacharova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 906
  +421 911 011 398
 037 77 64 903
Ing. Milan Zajac, PhD.
krajinár
milan.zajac@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 911 062 359
 041 433 56 08
Mgr. Lenka Zajaková
koordinátorka projektu
(t.č. MD)
lenka.zajakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 47
  +421 911 011 390
RNDr. Ján Zelinka
vedúci Odboru, manažér prevádzky jaskýň
jan.zelinka@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
  0910 913 948
 +421 (0)44 553 63 11
Ľubica Zelmanová
techn.-administratívny pracovník
lubica.zelmanova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Bratislave
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Peter Zimmermann
strážca
peter.zimmermann@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 0010
  +421 911 390 260
 052 448 42 17
Ing. Richard Zipser
strážca
richard.zipser@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
 033 647 40 02
Milan Zubiček
strážca
milan.zubicek@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 911 074 487
 -
Ing. Renáta Žiačiková
Vedúca Oddelenia EIA
koordinátorka pre EIA
renata.ziacikova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 29
  +421 903 298 436
Ing. Juraj Žiak
environmentálna výchova
juraj.ziak@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 911 390 145
 043 428 45 89
Ing. Pavol Židek
strážca
pavol.zidek@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 11
  +421 903 298 141
 041 569 21 01
Ing. Marek Žilka
poľnohospodár
marek.zilka@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 17
  +421 903 298 401
Ing. Renáta Žišková
vedúca Odboru účtovníctva a rozpočtu,
hlavná účtovníčka
renata.ziskova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 38
  +421 903 298 300
Ing. Erika Žitňanská
krajinár
erika.zitnanska@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
 033 647 40 02
Ing. Katarína Žlkovanová, PhD.
botanik
katarina.zlkovanova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 03
  +421 903 298 422
 052 448 42 17

Máj

Počuli ste, že...