Vyhľadávanie zamestnancov

Kontakty SSJ: odkaz

Zadanej podmienke vyhovuje: 17 záznamov.

meno/funkcia/emailadresa pracoviskatelefón/mob/fax
Ing. Ján Šmídt
riaditeľ správy
jan.smidt@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 910 158 723
 058 488 17 90
Pavol Balko
strážca
pavol.balko@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 153
 058 488 17 90
Ing. Slavka Belánová
botanik
slavka.belanova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 152
 058 488 17 90
Mgr. Gabriela Benčuríková
anorganik
gabriela.bencurikova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
 058 488 17 90
Ing. Marek Benedikty
projektový manažér (OPKŽP2)
marek.benedikty@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 911 062 358
 058 488 17 90
Ing. Drahoš Blanár
lesník
drahos.blanar@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 155
 058 488 17 90
Ivan Bryndza
strážca
ivan.bryndza@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 151
 058 488 17 90
Peter Bryndza
strážca
peter.bryndza@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 154
 058 488 17 90
Ing. Zuzana Čizmárová
krajinár
zuzana.cizmarova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
 058 488 17 90
Ing. Tomáš Iľko
zoológ
tomas.ilko@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 408
 058 488 17 90
Ing. Renáta Jakubčová
poľnohospodár
renata.jakubcova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 415
 058 488 17 90
Ing. Jakub Korytiak
špecialista, ekológ (LIFE)
jakub.korytiak@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
 058 488 17 90
Eva Pipasíková
techn.-administratívny pracovník
eva.pipasikova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 018
 058 488 17 90
Ing. Helena Slivenská
anorganik (t.č. MD)
helena.slivenska@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 420
 058 488 17 90
Ing. Jana Šmídtová
environmentálna výchova
jana.smidtova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 156
 058 488 17 90
Mgr. Andrea Trebulová
krajinár (t.č. MD)
andrea.trebulova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 911 062 357
 058 488 17 90
Ing. Michaela Vrancová
projektový manažér (OPKŽP2)
michaela.vrancova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
 058 488 17 90

December

Počuli ste, že...