Ponuka pre školy

 Školský program OCHRANY PRÍRODY

Ponuka školského environmentálneho výučbového programu
Ochrana prírody

Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, pripravila na školský rok 2019/2020, v rámci environmentálnej výchovy špecializovaný školský výučbový program pre materské školy, I. a II. stupeň základných škôl, špecializované besedy pre stredné a vysoké školy so zameraním na problematiku ochrany prírody.

Environmentálny rozmer výučbových programov Ochrany prírody

  • podporenie jasnejšieho budovania poznatkov a pochopenia fungovania/princípov prírodných systémov, problematiky ochrany prírody a životného prostredia
  • rozvíjanie kritického myslenia, ekologickej identity, environmentálnej etiky a estetického cítenia žiaka, ochoty riešiť environmentálne problémy
  • aktívne zapojenie žiakov do procesu prostredníctvom príbehov, vlastnej tvorby a hrových aktivít

Aktuálna ponuka školského environmentálneho výučbového pro­gramu sa mení každé ročné obdobie.

Školský program Ochrany prírody pre materské školy [stiahni pdf]

Školský program Ochrany prírody pre I. a II. stupeň základných škôl [stiahni pdf]

Realizácia

  • všetky environmentálno-výchovné programy sú zamerané na ochranu prírody a krajiny, popretkávané pestrými aktivitami s rôz­nymi formami realizácie a aktívnym zapojením žiakov do procesu, aj prostredníctvom vlastnej tvorby, primerané veku žiakov

Kde:

  • v priestoroch Vašej školy, Banská Bystrica a okolie

Ako dlho:

  • odporúčaná dĺžka výučbových programov je 60 min., alebo dve vyučovacie hodiny; dĺžku programov je potrebné vopred odkonzul­tovať s možnosťou úpravy podľa Vašich požiadaviek

Počet žiakov:

  • veľkosť skupiny je max. 25 žiakov (1 trieda); program je interaktívny, preto veľkosť skupiny je potrebné vopred konzultovať

Objednávky:

  • objednávanie výučbových programov minimálne týždeň vopred telefonicky alebo e-mailom na uvedenej adrese
  • prípadnú zmenu objednávky je potrebné vopred oznámiť

Pedagogický dozor:

  • pre optimálnu realizáciu programu zabezpečuje škola

Kontakt:

Štátna ochrana prírody SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

e-mail: julia.turkotova@sopsr.sk, ingrid.moravcikova@sopsr.sk

mobil: 0901 714 123, 0903 308 298

www.sopsr.sk


Apríl

Počuli ste, že...