Odborná exkurzia v NP Šumava a Bavorský les

Odborná exkurzia v NP Šumava a Bavorský les

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) zorganizovala v dňoch 11.- 15. októbra 2021 odbornú exkurziu do národných parkov v Českej republike a Nemecku. Zástupcovia samospráv, štátnej správy ako aj združení regionálneho rozvoja a cestovného ruchu mali tak možnosť zoznámiť sa s viacerými fungujúcimi modelmi regionálnej spolupráce a harmonizácie záujmov na území národného parku.


Plánovaná reforma ochrany prírody na Slovensku, zonácia Národného parku Muránska planina ako aj zvyšujúci sa dopyt verejnosti po ekosystémových službách v národných parkoch vytvárajú priestor pre zmeny v celkovom ekonomickom nastavení riadenia národných parkov. Cieľom exkurzie bolo preto účastníkom predstaviť fungujúce príklady a modely spolupráce v Národnom parku ŠumavaNárodnom parku Bavorský les. Rokovania s vedením jednotlivých národných parkov ako aj so zástupcami miestnej samosprávy, podnikateľských subjektov, štátnymi aj neštátnymi lesníkmi a predstaviteľmi občianskeho sektora tak poskytli inšpiráciu udržateľného regionálneho rozvoja a vzájomnej spolupráce všetkých zúčastnených subjektov.

„Ministerstvo životného prostredia SR presadilo v máji tohto roku realizáciu plánu rozvoja na Muránskej planine, ktorý pomôže regiónu pri jeho transformácii a zabezpečí nové pracovné miesta bez negatívneho dopadu na životné prostredie. Fungujúce projekty mäkkého turizmu na Šumave a v Bavorskom lese nám ukazujú možnosti rozvoja aj pre Muránsku planinu a ďalšie národné parky Slovenska,“ uviedol štátny tajomník Juraj Smatana.


Návšteva štátnych lesov NP Šumava priblížila účastníkom postupy starostlivosti o prírodu a ukážky diferencovanej starostlivosti podľa zón a aktuálneho stavu lesných biotopov. Mimoriadnu pozornosť v oboch navštívených národných parkoch venujú ich zamestnanci návštevníkom, najmä deťom v návštevníckych centrách, informačných strediskách a strediskách environmentálnej výchovy. Napríklad len v NP Šumava sa výlučne environmentálnemu vzdelávaniu a práci s verejnosťou venuje 25 zamestnancov a počas turistickej sezóny ďalšie desiatky brigádnikov. Celý jeden deň exkurzie bol preto venovaný  aj environmentálnej výchove v NP Šumava.

Účastníci exkurzie navštívili aj tieto miesta:  
Návštevnícke centrum Srní s výbehom vlka, 
kde bola predstavená realizácia programov návštevníckeho centra so zameraním nielen na zážitky ale aj poznatky. Okrem množstva spracovaných metodík, ktoré boli veľmi inšpiratívne, sa návštevníci dozvedeli aj o 80 výukových programoch, ktoré následne pedagógovia aplikujú vo vyučovaní. Návštevnícke centrum sa teší svojej popularite a záujmu, o čom svedčí aj návštevnosť v počte 200 000 žiakov/detí za rok. Jeho brány sú otvorené aj pre deti s postihnutím. Centrum svojim návštevníkom ponúka rôzne programy, pobyty aj krúžky, a taktiež realizuje školenia pre environmentálnych pracovníkov. V centre sa nachádza aj výbeh vlka (14 vlkov), ktorý je taktiež prístupný návštevníkom.

Motto realizácie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v NP Šumava: Národný park Šumava je tou najlepšou učebňou pod šírim nebom.

Spomenieme aj návštevu Strediska environmentálnej výchovy Horská Kvilda NP Šumava, Informačného strediska Svinná Lada (IS u rašeliniska Chalupská slať), ktoré sa pýši nádherným prostredím s rašeliniskom a návštevu novovybudovanej Lesnej dielne v Stožci - rezbárska dielňa v bývalej hájovni s kapacitou 32 miest, v ktorej sú realizované pobytové programy s inovatívnymi prvkami v podnetnom prostredí lesného areálu. Zaujímavosťou dielne je aj bezbarierová učebňa.


Ochrana prírodných procesov a sprostredkovanie ich spoznávania návštevníkom sú považované za dva rovnocenné ciele národných parkov. Ochrana prírody v navštívených národných parkoch nie je v rozpore s regionálnym rozvojom. Práve naopak, Národný park Bavorský les, ktorý je veľkosťou porovnateľný s NP Muránska planina, vytvára najmä vďaka návštevníkom v regióne čistú pridanú hodnotu vyše 26 miliónov eur. Naproti tomu lesné hospodárstvo na Muránskej planine pri súčasnom spôsobe hospodárenia dokáže dlhodobo vytvárať čistú hodnotu približne len na úrovni 1,5 milióna eur ročne.

Ako záverom dodáva generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Dušan Karaska: „Exkurzia v susediacich národných parkoch Šumava a Bavorský les priniesla množstvo inšpirácií a podnetov, ako nastaviť fungovanie národných parkov na Slovensku po prevzatí štátnych pozemkov na ich území. Oba navštívené národné parky existujú už desaťročia. Za ten čas nadobudli množstvo skúseností, čo nám umožňuje poučiť sa z nich a vyvarovať sa chýb, ktorými prešli.“ 


Celú fotogalériu z odbornej exkurzie si môžete pozrieť TU. 

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Všetky správy

November

Počuli ste, že...