Seminár k spriechodneniu migračných bariér na vodných tokoch

Seminár k spriechodneniu migračných bariér na vodných tokoch

VII. ROČNÍK SEMINÁRA K SPRIECHODNENIU MIGRAČNÝCH BARIÉR NA VODNÝCH TOKOCH

Vo štvrtok 21.októbra 2021 sa v Prahe uskutoční odborný seminár zameraný na problematiku spriechodnenia migračných bariér na vodných tokoch. Narušená migrácia rýb patrí medzi jeden z kľúčových problémov ochrany prírody v oblasti vodných tokov. Medzinárodného seminára sa aktívne zúčastní aj Štátna ochrana prírody SR ako aj Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a Výskumný ústav vodného hospodárstva SR.  

Registrácia účastníkov seminára je možná do štvrtku 14.10. priamo cez stránku hlavného organizátora - Vodohospodársky rozvoj a výstavba a.s.  https://konference.vrv.cz/seminar/

Hlavné témy seminára:

  • Postup prác pri spriechodňovaní migračných  bariér na vodných tokoch v rámci naplňovania cieľov Plánu dielčích povodní a plneniu cieľov Koncepcie spriechodňovania riečnej siete ČR.
  • Možnosti harmonizácie prevádzky MVE s cieľom Koncepcie spriechodňovania riečnej siete ČR, Greening.
  • Zajímavé príklady riešenia priechodnosti migračných prekážok z praxe z ČR a zahraničia.
  • Možnosti financovania opatrení pre zlepšenie migračnej priechodnosti vodných tokov, metodické postupy hodnotenie účinnosti navrhnutých a realizovaných opatrení.
  • Výskumné projekty zamerané na migráciu rýb.
  • Nové technológie použiteľné pri spriechodňovaní vodných tokov pro vodné organizmy.
  • Rybie prechody /rybovody na veľkých tokoch, čo komplikuje ich realizáciu.
Pozvánku spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Úvodné foto: UnsplashVšetky správy

Október

Počuli ste, že...