Nová aplikácia pre používateľov dronov

Nová aplikácia pre používateľov dronov

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v priebehu roku 2021 začala spolupracovať s Občianskym združením Mám Dron, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia o zodpovednom využívaní vzdušného priestoru ako profesionálnych, tak aj hobby používateľov dronov. 

Občianske združenie vytvorilo aplikáciu MamDron pre používateľov dronov, ktorá je bezplatná a jej používanie nie je podmienené členstvom v Občianskom združení Mám Dron. Aplikácia, dostupná na stiahnutie na stránke https://mamdron.sk/, poskytuje užívateľom všetky dostupné a nevyhnutné informácie k zodpovednej príprave na bezpečný let z viacerých verejných a súkromných zdrojov, ako aj od orgánov štátnej správy a samospráv.

Aplikácia obsahuje aj údaje o chránených územiach, ktoré poskytla Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Cieľom je informovať o lokalitách, kde je z pohľadu zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny obmedzený let s lietajúcim zariadením, t. j. vyžaduje sa súhlas alebo výnimka na let s takýmto zariadením.

Zodpovedný prístup pri príprave pred letom s dronom zaručuje jednak bezpečnosť vzdušného priestoru – vo vzťahu ku kolíziám s inými lietajúcimi zariadeniami, ale zabezpečí sa tým aj zodpovedný prístup k uplatňovaniu a rešpektovaniu legislatívy. V aplikácii je viditeľné, či plánovaná trasa je v blízkosti chráneného územia, kde je let takýmto zariadením obmedzený.

Lietajúce zariadenia pôsobia stresujúco na druhy živočíchov, vrátane chránených, ktoré v lietajúcom drone vidia dravca. Tiež sú evidované kolízie s dravými druhmi vtákov, ktoré považovali dron za korisť a stret s dronom im spôsobil vážne zranenia. Rešpektovanie obmedzení v lietaní dronmi v chránených územiach je práve s cieľom ochrany týchto druhov.

Veríme, že aj takýmto spôsobom sa zníži počet porušení legislatívy na úseku ochrany prírody a užívateľom dronov sa sprehľadní bezpečný letový priestor.Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Foto: Pixabay
Všetky správy

September

Počuli ste, že...