Lockdown vylákal ľudí do prírody, a to aj na miesta kam by ísť nemali

Lockdown vylákal ľudí do prírody, a to aj na miesta kam by ísť nemali

Priaznivé slnečné počasie a zasnežené kopce lákajú do prírody veľké množstvo turistov. Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu, majú naše chránené krajinné oblasti (CHKO) a národné parky (NP) viac návštevníkov ako obvykle. Čo to však znamená pre prírodu?

Ako informujú viaceré Správy CHKO a NP, nie vždy sa návštevníci správajú v prírode ohľaduplne a častokrát nerešpektujú návštevné poriadky. Práve v zimnom období je väčšina našich chránených živočíchov, hlavne vtáctva, obzvlášť citlivá na rušenie. Pohyb po ich zimoviskách, mimo vyznačené turistické trasy, môže byť pre nich stresujúca a energeticky veľmi náročná, čo môže mať na ich prezimovanie negatívne následky. Turisti by však počas pobytu v prírode mali myslieť aj na vlastnú bezpečnosť.

Pohyb po národnom parku v noci je nepovolený a nebezpečný

Ako upozorňuje Správa Národného parku Slovenský raj, niektorí turisti nielenže nerešpektujú pohyb po vyznačených trasách, ale veľakrát sa po národnom parku pohybujú v noci s čelovkami, čo vôbec nie je bezpečné. „Správa NP Slovenský raj má na území národného parku rozmiestnené fotopasce na monitoring živočíchov. Okrem nich však na fotopasciach čoraz častejšie zaznamenávame ľudí práve v miestach mimo schválených turistických chodníkov, kde by títo ľudia byť nemali. Myslime na to, že príroda je jediným domovom zvierat, ktoré v nej žijú,“ konštatuje správa národného parku. V Slovenskom raji pritom neplatí zimná uzávera a okrem ferraty HZS Kyseľ je národný park prístupný aj v zimnom období. Návštevníci si môžu krásy prírody tohto územia vychutnať v najhustejšej sieti turistických chodníkov zo všetkých národných parkov Slovenska.

Zimné športy v najvyššom stupni ochrany

Na nový a čoraz viac obľúbenejší športový trend, ktorý môže byť nielen nebezpečný, ale zároveň ruší živočíchy, upozorňuje Správa Národného parku Malá Fatra.  Zasnežené hory lákajú ľudí na skialpinizmus a freeride. Tieto aktivity športovci realizujú aj v najprísnejšie chránených častiach prírody. Ako vysvetľuje národný park, lyžiar nielenže riskuje v lavínových žľaboch život, ale svojim pohybom výrazne ruší živočíchy, z ktorých niektoré sú zákonom chránené. „Najhoršie sú na tom tetrov hoľniak a tetrov hlucháň. Tieto druhy mali v minulosti na území NP Malá Fatra priestor nielen na zimovanie, ale v jarnom období aj na tok. Dnes vieme, že ich počet dramatický klesá a jednou z príčin je aj freeride, teda voľné lyžovanie lesom,“ upozorňuje na svojom webe Správa NP Malá Fatra. Podľa Správy NP Nízke Tatry, skialpinisti a snowboardisti lyžujúci mimo určené areály zároveň vážne poškodzujú  mladé stromčeky. Populárnym stále ostáva aj jazda na snežných skútroch v chránených územiach. Takéto aktivity evidujú nielen v Malej Fatre či Nízkych Tatrách, ale nedávno zadržala polícia nadšencov tohto jazdenia aj v CHKO Horná Orava.

Vyrušovanie dropa v CHVÚ Sysľovské polia

Aj v západnej časti Slovenska, kde nebola snehová prikrývka, sa kolegovia zo správ CHKO stretávajú s rôznymi priestupkami zo strany návštevníkov prírody. Správa CHKO Ponitrie a Dunajské luhy v tejto súvislosti upozorňuje najmä na kritickú situáciu v chránenom vtáčom území Sysľovské polia. Pohyb po tomto území je úplne zakázaný, nakoľko sa tu nachádzajú vzácne a ohrozené druhy vtákov, ako je napríklad drop fúzatý. Podľa informácií Jozefa Chavka z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, začali ľudia na tomto území bežne venčiť psy, prevádzajú sa tu športovo-rekreačné aktivity, najmä beh a cykloturistika. „Výsledkom ale je, že dropy sa v CHVÚ vyskytujú stále menej a hrozí, že opustia toto územie,“ obáva sa Jozef Chavko. Ako vysvetľuje zoologička ŠOP SR Andrea Lešová, drop je veľmi citlivý na vyrušovanie, hlavne na tokaniskách, počas hniezdenia ale aj v zimnom období, kedy je obmedzená jeho potravná ponuka. „Toto obdobie je rozhodujúce pri výbere hniezdnej lokality dropov. Pri intenzívnom vyrušovaní si na hniezdenie vyberajú menej atakované stanovištia, väčšinou na opačnej strane Dunaja. Je potrebné zdôrazniť, že po období, kedy u nás tento druh takmer vyhynul, sa v posledných rokoch sporadicky objavuje hniezdenie dropov na území CHVÚ Sysľovské polia. Preto je nevyhnutné tieto vzácne lokality chrániť, a to najmä eliminovaním disturbačných vplyvov zo strany človeka,“ dodala zoologička Andrea Lešová.

Štátna ochrana prírody SR preto vyzýva všetkých návštevníkov, aby sa počas pobytu v prírode správali ohľaduplne a rešpektovali návštevné poriadky či aktuálne platné predpisy. Dôležité je na to myslieť aj v prichádzajúcom jarnom období, kedy začínajú hniezdiť niektoré druhy vtákov.

Spracovala: Anna Weissová, odd. komunikácie

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...