Vyhodnotenie výsledkov vedomostného kvízu – Mokrade a voda

Vyhodnotenie výsledkov vedomostného kvízu – Mokrade a voda

Potešila nás hojná účasť a úspešnosť vedomostného kvízu pripraveného v rámci Svetového dňa mokradí Mokrade a voda. Spolu vás vyplnilo a spoznalo hodnoty našich citlivých ekosystémov až 148 účastníkov a z toho správne vyplnilo 89. Svoje odpovede ste posielali od 2.02. do 22.02.2021. Každý zapojený riešiteľ si otestoval svoje znalosti o mokradiach v rámci 7 otázok, za všetky správne odpovede mohol získať maximálny počet 35 bodov. Najväčšie problémy robila otázka č.1 a naopak najľahšia bola pre vás otázka č. 5.

Losovali sme z účastníkov, ktorí dosiahli maximálny počet bodov prvé až tretie miesto.

Výhercovia:

  1. Timea Bobriková
  2. Jozef Lacko
  3. Viola Špitaliková

Víťazom srdečne blahoželáme!

Ďakujeme všetkým zúčastnením, ktorí sa zapojili do vedomostného kvízu, už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu pri iných prírodovedných súťažiach.

Pre tých menších, ktorí sa vedomostného kvízu nemohli ešte zúčastniť, ale aj pre všetkých ostatných sme pripravili menšiu mokraďovú aktivitu vo forme malej knižky mokraďových rastlín, ktorá prináša pestrú paletu vzácnej flóry mokradí. Okrem fotografií rastlinných zástupcov mokradí na druhej strane nájdete o každom druhu zaujímavosť.

Môžete si ju stiahnuť TU. Vystrihnite a poskladajte.

Prajeme vám príjemné vystrihovanie a skladanie. Do príspevkov na facebooku nám môžete poslať fotografiu, ako sa vám knižka podarila poskladať.

Malá knižka mokraďových rastlín

 

Pripravil: ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety a propagácie a marketingu

 

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...