Výberové konania na riaditeľov Správ Chránených krajinných oblastí a Národné parku boli úspešné

Výberové konania na riaditeľov Správ Chránených krajinných oblastí a Národné parku boli úspešné

V utorok 16. februára sa uskutočnilo prvé a druhé kolo výberových konaní na pozície riaditeľov Správ CHKO Kysuce a Záhorie, ako aj riaditeľa Správy Národného parku Slovenský kras. Na základe súčtu priemerného počtu bodov z prvej a druhej časti výberového konania, dospela výberová komisia k rozhodnutiu, že všetky tri výberové konania boli úspešné.

Správu Národného parku Slovenský kras tak naďalej povedie doterajší poverený riaditeľ Ján Kilík, ktorý v rámci Štátnej ochrany prírody SR pôsobí už od roku 2001. Riaditeľom Správy CHKO Kysuce bude Ján Korňan, ktorý bol taktiež doteraz poverený vedením a v minulosti pôsobil na Správe Národného parku Malá Fatra. Nového riaditeľa bude mať Správa CHKO Záhorie. Tohto postu sa ujme Tomáš Olšovský, ktorý od roku 2003 na Správe CHKO Záhorie pracoval ako krajinár a od roku 2008 bol i zástupcom riaditeľa. Vedenie ŠOP SR, ako aj celý kolektív praje úspešným kandidátom veľa úspechov v náročnej práci pri riadení organizácie Štátnej ochrany prírody v období jej transformácie.

Verejné vypočutie kandidátov ste mali možnosť sledovať naživo online cez náš facebook profil. Ak ste prenos nestihli, môžete si ho pozrieť v archíve na facebooku Štátnej ochrany prírody SR.

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie

 

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...