Oznam o konaní výberových konaní a verejnom vypočutí kandidátov

Oznam o konaní výberových konaní a verejnom vypočutí kandidátov

V decembri 2020 vypísala Štátna ochrana prírody SR nové výberové konania na riaditeľov Správ Chránených krajinných oblastí Záhorie a Kysuce a Národného parku Slovenský kras. Záujemcovia o tieto pozície museli, okrem iného komisii predložiť aj vypracovanú koncepciu riadenia a rozvoja daného územia, ktorého súčasťou mala byť i stratégia rozvoja spolupráce národného parku alebo chránenej krajinnej oblasti s relevantnými subjektmi v regióne. V utorok 16. februára 2021 sa uskutočnia výberového konania a následne verejné vypočutia s kandidátmi. Pôjde o prezentovanie koncepcií a motivácie uchádzačov, ktorí postúpia do druhej časti. Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie bude verejné vypočutie iba online formou. Počas online prenosu cez facebookový profil Štátnej ochrany prírody SR, bude môcť položiť kanditátom otázky i verejnosť. 

Prinášame vám harmonogram verejných vypočutí 

Online verejné vypočutie kandidátov na pozíciu riaditeľ Správy NP Slovenský kras

16. 2. 2021, 13:30 hod. – prezentovanie koncepcie a motivácie uchádzača v prípade jeho postupu do 2. časti výberového konania 

Uchádzači

Ing. Ján Kilík

 

Online verejné vypočutie kandidátov na pozície riaditeľov Správ CHKO Kysuce a CHKO Záhorie

16. 2. 2021, 14:30 hod. - prezentovanie koncepcie a motivácie uchádzačov v prípade ich postupu do 2. časti výberového konania

Uchádzači

Ing. Ján Korňan

Ing. Tomáš Olšovský, PhD.

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...