Odišiel Juraj Galvánek

Odišiel Juraj Galvánek

Vo veku 75 rokov zomrel dňa 13. januára 2021 RNDr. Juraj Galvánek (17. 8. 1945 – 13. 1. 2021), zanietený ochranca prírody, geológ a múzejník.

Od roku 1967 pôsobil na oddelení ochrany prírody Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a od roku 1986 až do odchodu do dôchodku na prírodovednom oddelení Stredoslovenského múzea v Banskej Bystricii.

Podieľal sa na spracovaní projektov ochrany, na mnohých inventarizačných výskumoch a revíziách  chránených území, prevažne na strednom Slovensku.  Publikoval viac ako 300 autorských alebo spoluautorských prác so zameraním na ochranu prírody a výchovu k nej, bol spoluautorom expozície Príroda stredného Slovenska v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici. Venoval sa dokumentácii a environmentálnemu využívaniu geologických lokalít stredného Slovenska. Celé obdobie jeho profesionálneho života ho sprevádzal záujem o územnú a druhovú ochranu neživej prírody, čo sa premietlo do jeho odborných aktivít vrátane členstva v rôznych celoslovenských odborných komisiách. Patril medzi mienkotvorných odborníkov, ktorí sa podieľali na formulovaní zásad praktickej ochrany neživej prírody.

Česť jeho pamiatke!

Všetky správy

Január

Počuli ste, že...