Ján Šmídt: Moje plány a ciele vo funkcii riaditeľa Správy NP Muránska planina

Ján Šmídt: Moje plány a ciele vo funkcii riaditeľa Správy NP Muránska planina

Poslaním ochrany prírody je zachovávanie biologickej rozmanitosti a stavu krajiny, teda zachovávanie nášho prírodného dedičstva. Muránska planina má vďaka svojej polohe, mimoriadnej rozmanitosti hornín, ktoré ju budujú a členitému reliéfu jedno z najpestrejších rastlinstiev a živočíšstiev na Slovensku. Vďaka mnohým druhom, ktoré sa okrem Muránskej planiny nikde inde nevyskytujú mi trochu pripomína planinu z románu Arthura Conana Doyla Stratený svet. Aj dnes, v 21. storočí na Muránskej planine vedci nachádzajú nové druhy živočíchov, aké ešte nikto nikdy nevidel. V obrovskom kontraste s tým je stav ochrany prírody ako odboru, ktorý od revolúcie v roku 1989 prakticky neprešiel reformou. Výsledkom je, že spoločnosť očakáva od správ chránených území environmentálne služby, ktoré jej žiaľ chránené územia na Slovensku dokážu poskytnúť len v obmedzenej miere.  Myslím tým napríklad možnosť poprechádzať sa v chránenej prírode bez hluku a iných ruchov všadeprítomnej civilizácie. A trebárs so sprievodcom, ktorý zasvätí návštevníka do tajomných procesov fungovania divokej prírody.

V tomto podľa mňa tkvie ohromný potenciál našich chránených území, najmä národných parkov, ktoré môžu byť impulzom rozvoja ekonomiky regiónov. Platí to najmä v častiach našej krajiny, kde cestovný ruch nie je veľmi rozvinutý. Takou je aj okolie Muránskej planiny, kde sa cestovný ruch za posledných  päť rokov takmer zdvojnásobil a veľká časť návštevníkov sem prichádza predovšetkým kvôli prírode. Takému rastu nedokáže v našom regióne konkurovať žiadne iné odvetvie. Aby sa to takpovediac nezvrhlo, Správa národného parku Muránska planina musí mať silné kompetencie. Aj preto sa v rezorte životného prostredia pripravuje reforma Štátnej ochrany prírody. Pri zabezpečovaní ochrany prírody v regióne však musíme myslieť aj na sociálne, ekonomické a kultúrne väzby. Popri prírodných procesoch sa ľudia svojou činnosťou po stáročia podieľali na formovaní dnešnej krajiny. Najmä lesníctvo a pasienkárstvo tu majú pevnú tradíciu, dnešní hospodári sú hrdými nositeľmi vedomostí a skúseností, o ktoré je treba sa opierať.

Ján Šmídt

Všetky správy

November

Počuli ste, že...