Národný park Muránska planina má nového riaditeľa

Národný park Muránska planina má nového riaditeľa

Generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR, Dušan Karaska, v stredu 11. novembra vymenoval nového riaditeľa Správy Národného parku Muránska planina. Stal sa ním dlhoročný lesník a odborník na ochranu prírody – Ján Šmídt.

ŠOP SR vypísala ešte v septembri výberové konanie na post šéfa Správy NP Muránska planina. Jednou z podmienok pre zapojenie sa do výberového konania, bolo vypracovanie koncepcie riadenia a rozvoja národného parku, ktorého súčasťou bola aj stratégia rozvoja spolupráce národného parku s relevantnými subjektmi v regióne. Ján Šmídt vo svojej koncepcii predstavil víziu funkčného národného parku. Podľa nového riaditeľa má byť prioritným cieľom NP Muránska planina, dosiahnutie a zachovanie priaznivého stavu ekosystémov prostredníctvom prírodných procesov na väčšine územia národného parku. Druhým, rovnocenným cieľom, by podľa jeho názoru malo byť aj poskytovanie duševných, vedeckých či rekreačných záujmov návštevníkom národného parku.

Zároveň chce nový riaditeľ spolupracovať so všetkými relevantnými subjektmi v regióne. „Predpokladom efektívnej spolupráce je komunikácia, a je poľutovania hodné, že taký závažný dokument, akým je projekt ochrany národného parku nebol pred jeho zverejnením prerokovaný s dotknutými subjektmi,“ konštatuje Ján Šmídt, podľa ktorého súčasťou príprav zonácie národného parku musí byť aj analýza socioekonomických dopadov nielen na samotný národný park, ale aj celý región. Rovnaký názor s ním zdieľa aj generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska, ktorý sa bude snažiť byť novému riaditeľovi nápomocný. „Je vidieť, že Ján Šmídt tento región pozná veľmi detailne, pôsobí tu väčšinu svojho života a je oboznámený s problematikou. Preto má moju plnú dôveru a verím, že bude pre tento národný park veľkým prínosom,“ zhodnotil generálny riaditeľ ŠOP SR.

Nový riaditeľ Správy NP Muránska planina Ján Šmídt (vľavo) na stretnutí s generálnym riaditeľom ŠOP SR Dušanom Karaskom.

Ján Šmídt vyštudoval lesné inžinierstvo na Technickej univerzite vo Zvolene. Vo svojich pracovných začiatkoch pracoval ako lesník na Správe CHKO Slovenský kras, neskôr na Správe NP Muránska planina a posledné roky ako SZČO vyhotovoval dokumentácie ochrany prírody, participoval ako GIS expert na projekte LIFE Energia v krajine pre Ochranu dravcov na Slovensku. Od roku 2000 je členom občianskeho združenia „Živá planina“, v rámci ktorého sa okrem iného venuje manažmentu lokalít s výskytom sysľa na Muráni. V rokoch 2018 a 2019 bol výkonným riaditeľom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer.

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie ŠOP SR

Všetky správy

November

Počuli ste, že...