ŠOP SR opätovne vyzýva mesto Vysoké Tatry na riešenie situácie s nezabezpečeným odpadom

ŠOP SR opätovne vyzýva mesto Vysoké Tatry na riešenie situácie s nezabezpečeným odpadom

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR písomne vyzval mesto Vysoké Tatry na zabezpečenie komunálneho odpadu. Dlhodobo nezabezpečený a voľne prístupný komunálny odpad je hlavnou príčinou výskytu jedincov medveďa v zastavanom území Vysokých Tatier.

Pracovníci Zásahového tímu vykonávajú na území mesta Vysoké Tatry monitoring po nahlásení výskytu medveďa a hliadkovú činnosť s cieľom zaistenia bezpečnosti obyvateľstva a averzívnej terapie jedincov medveďa hnedého. Napríklad za posledný mesiac zrealizovali 19 takýchto výjazdov. Mesto však pri riešení tohto problému aj napriek všetkým odporúčaniam nespolupracuje. „Aj napriek opakovaným odporúčaniam ŠOP SR a Správy TANAP-u a žiadostiam o riešenie problematiky nezabezpečeného komunálneho odpadu vedenie mesta Vysoké Tatry dlhodobo zanedbáva povinnosti ustanovené v zákone o odpadoch, a to aj napriek tomu, že si je vedomé následkov, ktoré dlhodobým neriešením situácie s odpadom vznikajú,“ skonštatoval Marián Hletko zo Zásahového tímu.

Stojiská majú technické nedostatky

Podľa ich zistení je v súčasnosti najzávažnejší problém s nezabezpečeným odpadom v časti Dolný Smokovec – Pod Lesom. „Hoci na predmetnej lokalite boli vybudované kontajnerové stojiská, ich výrazným technickým nedostatkom sú veľké rozostupy mreží, ktoré umožňujú medveďom manipuláciu s odpadovými nádobami a ich následné prevrhnutie, výsledkom čoho je následná konzumácia odpadu a opakovaný výskyt medveďov v intraviláne,“ objasňuje Zásahový tím vo svojej písomnej výzve adresovanej primátorovi Jánovi Mokošovi. Problémom sú podľa pracovníkov ŠOP SR aj odpadové nádoby mnohých súkromných rekreačných zariadení. Tie je potrebné nahradiť nádobami so zabezpečením proti vnikaniu medveďov a následne aj pravidelne kontrolovať dodržiavanie nariadenia.

Situácia sa nezmenila aj napriek odporúčaniam

Ako sme už informovali v júli tohto roka, z analýzy zabezpečenia odpadu, ktorý zrealizoval Zásahový tím vyplýva, že takmer 43 percent odpadu vo Vysokých Tatrách nie je zabezpečených vôbec a 33 percent je zabezpečených nedostatočne. Pracovníci ŠOP SR, ktorí sú pravidelne v teréne nápravu aj napriek opakovaným význam nezaznamenali. „Obávame sa, že ďalším ignorovaním odporúčaní ŠOP SR a Správy TANAP-u sa nám nepodarí predchádzať výskytu medveďa hnedého v intraviláne mesta Vysoké Tatry,“ zhodnotil Zásahový tím.

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie 

Všetky správy

November

Počuli ste, že...