Generálny riaditeľ ŠOP SR vypovedal zmluvu s externými záchranármi

Generálny riaditeľ ŠOP SR vypovedal zmluvu s externými záchranármi

Medzi priority nového generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Dušana Karasku patrí aj dôkladné prehodnotenie zmlúv uzatvorených predošlými vedeniami. Ako prvou, ktorou sa nový generálny riaditeľ zaoberal, je rámcová zmluva s Komplexnou centrálnou záchrannou službou (KCZS), ktorú sa rozhodol vypovedať.

Podľa slov generálneho riaditeľa Dušana Karasku bola rámcová zmluva s KCZS uzatvorená vo výške 850 tisíc eur neefektívna a finančné prostriedky je potrebné smerovať do vnútra organizácie, nie dotovať externú organizáciu.

„Je verejne známe, že naša stráž prírody je dlhodobo poddimenzovaná, nemá dostatočné materiálne či technické vybavenie a vo väčšine národných parkov a chránených krajinných oblastí je nedostatok strážcov,“ hodnotí aktuálny stav Dušan Karaska a dodáva, že jeho cieľom bude tento stav postupne zmeniť. „Prvým krokom je ukončenie tejto spolupráce, ktorá Štátnu ochranu prírody SR uberá o financie a nie je pre ňu prínosom, skôr naopak.“

Prvá rámcová Zmluva s KCZS bola podpísaná v roku 2017, a to v trvaní dvoch rokov. Druhá zmluva bola uzatvorená na dobu 30 mesiacov v auguste 2019. Súčasné vedenie ŠOP SR túto zmluvu vypovedalo začiatkom októbra tohto roka.

 

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie

 

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...