Štátna ochrana prírody SR nadviazala spoluprácu s ochranárom Erikom Balážom

Štátna ochrana prírody SR nadviazala spoluprácu s ochranárom Erikom Balážom

Generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP) Dušan Karaska vo štvrtok 8. októbra prijal na pôde Riaditeľstva v Banskej Bystrici ochranára a enviro-aktivistu Erika Baláža. Účelom stretnutia bolo nadviazanie vzájomnej spolupráce pri transformácii ochrany prírody na Slovensku.

Spolutvorca a tvár úspešnej kampane „My sme les“ Erik Baláž na pracovnom stretnutí vyjadril svoju podporu novému vedeniu ŠOP SR a obe strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci. „Veľmi si vážim podporu zo strany Erika Baláža a teší ma, že je otvorený spolupráci pri plánovej transformácii ochrany prírody, týkajúcej sa najmä našich národných parkov,“ povedal generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska.

Podľa predstáv oboch strán, by spolupráca mala spočívať vo vzájomnej koordinácii pri realizovaní vopred stanovených cieľov a výmene informácií. V záujme generálneho riaditeľa Dušana Karasku je vypočuť si názory viacerých odborníkov v oblasti ochrany prírody. „Štátna ochrana prírody SR je otvorená odborným debatám pri plánovaní nového, lepšieho fungovania ochrany prírody na Slovensku. Chceme spolupracovať s každým, komu úprimne záleží na tejto zmene,vyzýva odbornú verejnosť Dušan Karaska.

Ochranár Erik Baláž už dlhodobo upozorňuje na nevyhnutné zmeny v oblasti ochrany prírody. „Z môjho pohľadu je potrebné riešiť otázku spravovania  pozemkov jednotlivých parkov, ktoré by mali byť v kompetencii samotných správ národných parkov, aby mohli čo najefektívnejšie zabezpečiť ich adekvátnu ochranu, ale aj trvalo udržateľný manažment v podobe rozvoja mäkkého turizmu,“ skonštatoval na stretnutí Erik Baláž.

Erik Baláž (vľavo) a generálny riaditeľ Dušan Karaska (vpravo) riešili plánovanú zmenu fungovania systému ochrany prírody na Slovensku.

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...