Poznáme víťazov 15. ročníka EKOPLAGÁTU

Poznáme víťazov 15. ročníka EKOPLAGÁTU

Odborná porota vo štvrtok 17. septembra udelila ceny za najlepšie diela v medzinárodnej súťažnej prehliadke plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia. Zabodovali plagáty zo Slovenska, Nemecka, Poľska ale aj z Číny. Do 15. ročníka súťažnej prehliadky EKOPLAGÁT postúpilo 217 plagátov od 106 autorov a jednej organizácie. Výstavu najlepších plagátov si môžete prísť pozrieť do Považskej galérie umenia v Žiline až do 15. novembra.

Hlavná cena - GRAND PRIX

DREWINSKI, Lex, nar. 1951, Nemecko – Poľsko

za kolekciu plagátov

  1. Without Title 1, 2018 100 x 70 cm
  2. Without Title 2, 2019 100 x 70 cm
  3. Without Title 3, 2020 100 x 70 cm
  4. Without Title 4, 2020 100 x 70 cm

Porota ocenila trvalý a hlboký záujem L. Drewinského o ekologickú situáciu sveta, schopnosť vyjadriť zásadné postoje, odkryť a jednoduchou údernou výtvarnou skratkou zobraziť hlboké myšlienky.

1. CENA

BELIČÁK, Miroslav, nar. 1992, Slovensko

za plagát

  1. Domino Efekt, 2019 100 x 70 cm

V graficky jasnom výstupe formou úsporného vyjadrenia s vnútornou dynamikou autor Miroslav Beličák v plagáte Domino efekt vypovedal alarmujúcu výpoveď.

1.cena, Beličák Miroslav, Domino Efekt

2. CENA

OSMAN, Marek, nar. 1960, Poľsko

za kolekciu plagátov

  1. Eco / Ego, 2018, 70,4 x 100 cm
  2. Hot Problem, 2020, 100 x 70,2 cm
  3. Homovirus, 2020, 100,1 x 70,2 cm
  4. Pandemic Box, 2020, 100 x 70,1 cm

Autor Marek Osman sa venuje problematike ekológie z rôznych strán a pohľadov. Nebojí sa meniť aj výtvarný pohľad v prospech myšlienky.

3. CENA

KOVALENKO, Mykola, nar. 1973, Slovensko

za plagát

Dialogue with Nature, 2019, 100 x 70 cm

Autor sa v plagáte Dialóg s prírodou venuje dôležitej ekologickej oblasti živej prírody v meste. V čistom precíznom grafickom obraze ukázal silu prírody.

3.cena, Kovalenko Mykola, Dialogue with nature

ČESTNÉ UZNANIE POROTY

JAVORIK, Peter, nar. 1982, Slovensko

za plagát

Naturalistic Shapes and Forms, 2020, 100,4 x 70 cm

Autor v plagáte Prírodne tvary a formy vo vnútorne dynamickej výtvarnej skratke a farebnej smelosti obrazovej metafory zobrazil život človeka a prírody.

 

ČESTNÉ UZNANIE POROTY

WEIXU, Wei, nar. 1970, Čína

za súbor 4 plagátov

Life Has no Garbled Code, 2020, 100 x 70 cm

Autor v súbore 4 plagátov Príroda nemá skomolený kód v noblese ázijského umenia zobrazuje výzvu k rešpektovaniu prírody  a k obdivu jej krásy.

 

Ceny udeľované samostatne mimo prácu poroty jednotlivými organizáciami

CENA UDELENÁ MINISTERSTVOM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

PARIZEKOVÁ, Tereza, nar. 2000, Slovensko

za plagát

Svet Pet, 2019, 58 x 42 cm

Cena MŽP, Parizeková Tereza, Svet Pet

 

CENA UDELENÁ MINISTERSTVOM ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR

ELIÁŠOVÁ, Dominika, nar.2002, Slovensko

za plagát

Save Up Water, 2020, 85 x 60 cm

Cena MZH, Eliašová Dominika, Save up water

 

CENA GENERÁLNEHO RIADITEĽA ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR

KOTIKOVÁ, Karolína, nar. 1999, Slovensko

za plagát

Can You Find at Least One Jellyfish?, 2020, 100,4 x 70 cm

Cena generálneho riaditeľa ŠOP SR, Kotíková Karolína, CAN YOU FIND AT LEAST ONE JELLYFISH

CENA KARPATSKEJ INICIATÍVY PRE MOKRADE

HAŠČÁK, Andrej, nar. 1976, Slovensko

za plagát

WATER IS LIFE, 2017, 100 x 70 cm

Cena, CWI, Andrej Haščák, Water is life

 

Členovia medzinárodnej poroty:

Mgr. Dana Doricová, SR

Doc. Pavol Choma, SR

RNDr. Ján Kadlečík, SR

Prof. Wladyslav Pluta, PL

Doc. Jan Rajlich ml., ČR

Mgr. Mira Sikorová, SR

 

Zdroj: EKOPLAGÁT

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...