Strážcovia prírody ochraňujú naše prírodné bohatstvo, vážme si to

Strážcovia prírody ochraňujú naše prírodné bohatstvo, vážme si to

Posledný júlový deň si pripomíname Svetový deň strážcov prírody, ktorý má poukázať na dôležitosť ich práce. Sú to práve strážcovia, ktorí stoja v prvej línii v boji za ochranu prírody a životného prostredia či záchranu ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Organizačné zložky Štátnej ochrany prírody SR si činnosť strážcov prírody poctia počas dvoch podujatí.

Hlavnou náplňou práce našich profesionálnych i dobrovoľných strážcov prírody sú terénne aktivity v chránených územiach. Prioritnou činnosťou je výkon klasickej strážnej služby zameranej na dodržiavanie platných predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny. Strážcovia prírody sa najčastejšie pri svojej práci stretávajú s porušeniami akým je napríklad poškodzovanie brehových porastov, zásahy do vodných tokov, odvodňovanie mokradí, vjazd a státie motorovým vozidlom v chránenom území, pohyb turistov mimo vyznačené trasy a v letnom období zase riešia nelegálny zber lesných  plodov či bivakovanie na nevyhradených miestach. Zistené porušenia strážcovia riešia v blokovom konaní, napomenutím a v závažných prípadoch podaním oznámenia orgánu štátnej správy ochrany prírody alebo orgánom činným v trestnom konaní.

Poďakovanie za ich profesionálnu činnosť

Pracovná činnosť strážcov prírody však nekončí pri strážnej službe. Strážcovia sa venujú aj monitorovaniu a mapovaniu výskytu chránených živočíchov a rastlín, zabezpečujú značenie chránených území a v neposlednom rade pomáhajú pri záchrane poranených živočíchov. Na jar spolu s ostatnými ochranármi budujú na cestách zábrany pre bezpečné migrovanie obojživelníkov a pre vtáctvo inštalujú hniezdne podložky a búdky. „Činnosť našich strážcov je naozaj rozsiahla a veľakrát sú pri svojej práci nútení vykonať nepopulárne opatrenia pri zisteniach porušenia zákona o ochrane prírody a krajiny. Aj preto by som chcel poprosiť a vyzvať všetkých návštevníkov prírody k väčšej ohľaduplnosti pri pobyte v prírode, aby naši strážcovia riešili čo najmenej takýchto priestupkov,“ hovorí generálny riaditeľ ŠOP SR Daniel Baláž a súčasne ďakuje všetkým profesionálnym, ako aj dobrovoľným strážcom, ktorí pracujú v plnom nasadení pre ochranu nášho prírodného bohatstva. Poďakovanie strážcom prírody pri tejto príležitosti vyslovil aj minister životného prostredia Ján Budaj a zároveň upozornil na konfliktné situácie, s ktorými sú strážcovia pri svojej práci konfrontovaní. „Musíme si uvedomiť, že ochranári a inšpektori majú za úlohu chrániť životné prostredie, ktoré patrí nám všetkým. Je preto neprijateľné, aby sa pri svojej práci stretávali s agresívnymi, či zastrašovacími taktikami," povedal minister s tým, že nedopustí, aby sa na Slovensku stalo z ochrany prírody rizikové povolanie.

Asociácia združuje strážcov prírody už vyše 20 rokov

Tento rok je to už 24 rokov čo strážcovia národných parkov a chránených krajinných oblastí Slovenska založili Asociáciu strážcov chránených území Slovenska. „Cieľom bolo organizovať pravidelné stretávanie sa slovenských strážcov a na týchto stretnutiach zabezpečiť ako vzdelávanie tak aj výmenu skúseností z ich práce. Od roku 2001 je naša asociácia riadnym členom Svetovej federácie strážcov a od roku 2016 je členom Európskej federácie strážcov,“ vysvetľuje Dan Harťanský, vedúci Odboru strážnej služby ŠOP SR a zároveň prezident Asociácie strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS).

Česť pamiatke strážcom prírody, ktorí nás museli navždy opustiť

„Žiaľ stále prichádzame o našich kolegov, ktorí zahynuli pri výkone služby. Za posledných dvanásť mesiacov zahynulo vo svete pri výkone služby alebo na následky výkonu práce 137 strážcov. V tomto zozname sú aj naši dvaja kolegovia z Rumunska, ktorých zastrelili ilegálni drevorubači v pohorí Maramureš,“ hovorí Daň Harťanský a zároveň dodáva, že ani komunitu slovenských strážcov prírody neobchádzajú straty priateľov. „Našu asociáciu navždy opustili kolegovia strážcovia a priatelia Aladár Holmok, Maťo Škorvánek, Milan Hromada a Peter Štefanides.“ Prezident ASCHÚS Daň Harťanský pripája aj slová úcty a poďakovania: „Uctime si v tento deň týchto 137 hrdinov, ktorí prišli o život pri plnení si svojich povinností. Toto sú naši statoční hrdinovia, ktorí dali všetko. Venujme im minútu ticha a zapáľme večer sviečku. Poďakujme sa ale nielen tým čo priniesli obeť najväčšiu. Poďakujme sa všetkým strážcom za ich prácu v prospech nás, našej prírody, našej Zeme. Poďakujme sa ale aj rodinám strážcov, lebo bez ich podpory a pochopenia by svoje poslanie nemohli vykonávať.“

Podujatia organizované pri príležitosti Svetového dňa strážcov

Správa Národného parku Muránska planina a Správa Národného parku Nízke Tatry v spolupráci s Občianskym združením NOVÁ BURDA a Asociáciou strážcov chránených území Slovenska organizuje v sobotu 1. augusta v terénnom informačnom stredisku NP Muránska Planina pre profesionálnych a dobrovoľných strážcov, ale i širokú verejnosť podujatie „Svetový deň strážcov“. V rámci akcie sa môžete zabaviť pri rôznych tímových hrách a večer sa uskutoční spoločné posedenie pri ohni a Ranger potlach. Ďalšie podujatie sa bude konať v Považskom Inovci, kde dobrovoľní strážcovia prírody z organizácie Strážca - ranger a naši kolegovia z CHKO Biele Karpaty usporadúvajú slávnostné stretnutie „RANGER Day 2020“ so spoločným posedením na chate pod Inovcom. V rámci oboch podujatí si spomenieme aj na zosnulých strážcov.

Viac informácií o Svetovom dni strážcov prírody nájdete na oficiálnej stránke Medzinárodnej federácie rangerov   alebo nadácie The Thin Green Line.

Spracovali: 

Ing. Miriam Balciarová, oddelenie Školy ochrany prírody Varín

Anna Weissová, oddelenie komunikácie ŠOP SR

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...