Dobšinská ľadová jaskyňa oslávila 150. jubileum za účasti ministra životného prostredia

Dobšinská ľadová jaskyňa oslávila 150. jubileum za účasti ministra životného prostredia

Pri príležitosti 150. výročia objavenia jednej z najvýznamnejších ľadových jaskýň vo svete - Dobšinskej ľadovej jaskyne, sa v stredu 29. júla uskutočnilo slávnostné otvorenie náučného chodníka a expozície za účasti ministra životného prostredia Jána Budaja.

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so svojimi organizačnými zložkami, Správou slovenských jaskýň (SSJ) a Správou NP Slovenský raj, pri príležitosti jubilea jaskyne, vynovila trasu vedúcu do tohto ľadového unikátu. Staré náučné panely z druhej polovice 90. rokov nahradili nové s aktuálnymi informáciami a kvalitnými fotografiami. Turisti sa tu môžu dozvedieť množstvo cenných informácií o prírodných hodnotách Slovenského raja, o chránených živočíchoch a rastlinách, ktoré sa na jeho území vyskytujú, ako aj o samotnej Dobšinskej ľadovej jaskyni. Náučným chodníkom sprevádzali počas otvorenia pracovníci NP Slovenský raj.

Minister: Slovensko je jaskyniarska veľmoc

Všetkých zúčastnených na podujatí privítal riaditeľ Správy slovenských jaskýň Ján Zuskin, ktorý pripomenul aj ďalšie významné výročie jaskyne, a to 20 rokov od jej zaradenia do svetového prírodného dedičstva. Zároveň zhodnotil, že sa tu za toto obdobie podarilo odviesť veľké množstvo práce. Podporu v rozvíjaní jaskyniarstva vyslovil vo svojom prejave aj minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý Slovensko považuje za jaskyniarsku veľmoc. „Udržateľný turizmus sa v Slovenskom raji dostáva čoraz viac do popredia. Tento trend musíme preniesť aj do ostatných kútov Slovenska,“ skonštatoval minister Ján Budaj.

Riaditeľ SSJ Ján Zuskin privítal ministra životného prostredia Jána Budaja a generálneho riaditeľa ŠOP SR Daniela Baláža, ktorí spoločne otvorili vynovený náučný chodník

 

Práca jaskyniarov nie je len o sprevádzaní návštevníkov

Generálny riaditeľ ŠOP SR Daniel Baláž ocenil prácu profesionálnych, ale aj dobrovoľných speleológov. „To, čo robí Slovenská správa jaskýň nie je len o sprevádzaní návštevníkov po jaskyniach, ale predovšetkým je to o ochrane jaskýň. A na to, aby sme vedeli jaskyne chrániť a vedeli, čo potrebujú a ako funguje ich život, je potrebné veľa hodín stráviť ich výskumom, a to sú hodiny mravenčej práce,“ ďakuje jaskyniarom Daniel Baláž. Ako pri tejto príležitosti uviedol, 150 rokov je v živote človeka príliš dlhé obdobie, dlhšie ako samotný ľudský život. „V živote jaskyne je to ale veľmi zanedbateľný úsek. Napriek tomu si myslím, že tento úsek môže byť rozhodujúci pre život jaskyne. Závisí to hlavne od toho ako ju chránime a či sa jej snažíme vrátiť to, čo nám poskytuje.“

Dobšinskú ľadovú jaskyni ročne navštívia tisíce ľudí

Národná prírodná pamiatka Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie zaľadnené jaskyne na svete. Verejnosti je sprístupnená od polovice mája do konca septembra a ročne láka tisíce návštevníkov nielen zo Slovenska, ale i z celého sveta. „Podľa našich záznamov si  v posledných rokoch Dobšinskú ľadovú jaskyňu ročne prezrelo 70- až 85-tisíc návštevníkov,“ informuje Pavel Bella zo Správy slovenských jaskýň. Jej dĺžka je 1483 metrov, zaľadnená plocha zaberá 9770 metrov štvorcových a objem ľadu je viac ako 110.000 metrov kubických. Najväčšia hrúbka ľadu je 26,5 metra a nachádza vo Veľkej sieni, v ktorej sa v minulosti organizovalo aj letné korčuľovanie.

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie

 

 

 

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...