Vyjadrenie ŠOP SR k odvolaniu riaditeľa NP Muránska planina

Vyjadrenie ŠOP SR k odvolaniu riaditeľa NP Muránska planina

Generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky Daniel Baláž, v piatok 17. júla počas pracovného stretnutia odvolal riaditeľa NP Muránska planina Milana Boroša. ŠOP SR vyhlási v najbližšej dobe na danú pozíciu výberové konanie.

„Odvolanie Ing. Boroša bolo výsledkom vývoja situácie ohľadom zonácie NP Muránska planina. Predovšetkým napätá situácia v regióne a neochota dotknutých subjektov pokračovať v rokovaniach so súčasným vedením národného parku, boli podnetom k personálnej zmene na riadiacej pozícii. Ako vyplynulo aj z rokovania rezortov životného prostredia a pôdohospodárstva     s prizvanými odborníkmi z rôznych oblastí  a zástupcami samospráv, pre úspešné zvládnutie zonácie NP Muránska planina je potrebné naštartovať v regióne rozvojové projekty, čo vyžaduje úzku vzájomnú spoluprácu všetkých zainteresovaných,“ odôvodňuje svoje rozhodnutie o odvolaní generálny riaditeľ ŠOP SR Daniel Baláž.

ŠOP SR plánuje v dohľadnej dobe obsadiť miesto riaditeľa správy NP Muránska planina vo výberovom konaní, kde jedným z kritérií bude predloženie stratégie rozvoja spolupráce národného parku s regiónom a miestnymi komunitami. „Akceptáciu riaditeľa národného parku v regióne považujeme za dôležitú, preto uvažujeme s účasťou zástupcu regiónu aj vo výberovej komisii,“ dodáva generálny riaditeľ Daniel Baláž.

 

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie

Všetky správy

August

Počuli ste, že...