MŽP vyhlásilo nové výberové konanie na generálneho riaditeľa ŠOP SR

MŽP vyhlásilo nové výberové konanie na generálneho riaditeľa ŠOP SR

Ministerstvo životného prostredia SR ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici vypisuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici. Bližšie informácie k vyhlásenému výberovému konaniu môžete nájsť na

webe Ministerstva životného prostredia SR  alebo v priloženom dokumente.

Všetky správy

August

Počuli ste, že...