Turisti ako rukojemníci Štátnych lesov TANAP-u

Turisti ako rukojemníci Štátnych lesov TANAP-u

V uplynulých dňoch Štátne lesy TANAP-u, ktoré spravujú značnú časť turistických chodníkov v tomto národnom parku, zverejnili viacero nepravdivých informácií týkajúcich sa uzatvorenia turistických trás. Z uzatvorenia chodníkov pritom neváhali neopodstatnene obviniť Štátnu ochranu prírody SR, Správu Tatranského národného parku.

Štátne lesy TANAP-u v piatok 3. júla zverejnili tlačovú správu, ktorá informovala o uzatvorení jednej z obľúbených turistických trás v Tatranskom národnom parku, a to z dôvodu ohrozenia turistov suchými stromami. V tejto správe uvádzajú: „Keďže Štátna ochrana prírody SR nesúhlasila s ich odstránením v tomto období, Štátne lesy TANAP-u ako správca turistických chodníkov na území Tatranského a Pieninského národného parku boli nútené obľúbenú trasu uzavrieť až do odvolania.“ Faktom však je, že ŠL TANAP-u požiadali Správu Tatranského národného parku o súčinnosť a účasť pri vyznačení stromov v okolí predmetného turistického chodníka iba deň pred zverejnením tejto tlačovej správy.

Správa TANAP-u riešila žiadosť ihneď

„Prakticky obratom, ešte v ten deň od nás dostali odpoveď, v ktorej bolo uvedené, že ich náš pracovník bude kontaktovať, aby spoločne vyznačili ohrozujúce stromy,“ hovorí riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko, podľa ktorého k samotnému značeniu stromov došlo v utorok 7. júla. „Podľa posúdenia nášho odborného pracovníka bolo vyznačených 47 suchých stromov, ktoré reálne môžu ohrozovať zdravie turistov, pričom sme museli zohľadniť aj to, či sa v danej lokalite nenachádzajú hniezda vtákov.“ ŠL TANAP-u vo svojej žiadosti uvádzali až 150 stromov, čo bolo podľa posúdenia štátnych ochranárov neopodstatnené a nie všetky tieto stromy predstavovali ohrozenie pre návštevníkov národného parku.

O suchých stromoch museli vedieť už skôr

Podľa riaditeľa Správy Tatranského národného parku Pavla Majka nie je možné, že ŠL TANAP-u o týchto suchých stromoch nevedeli skôr a situáciu začali riešiť až po otvorení turistickej sezóny a zároveň v čase hniezdenia vtáctva. „Týmto zároveň apelujem na vedenie Štátnych lesov TANAP-u, aby predchádzali takýmto situáciám a včas nás informovali o potrebe odstránenia ohrozujúcich suchých stromov v národnom parku. Vyhneme sa tak podobným situáciám a turisti či samosprávy nebudú opäť v roli rukojemníkov ako sa to stalo teraz.“  

K zlepšovaniu vzťahov medzi lesníkmi a ochranármi to neprispieva

Štátnej ochrane prírody SR nie je ľahostajné zdravie turistov a nie jej cieľom vydávať rozhodnutia, ktoré môžu viesť k uzávere chodníkov.  „Máme za to, že sa jednalo o úmyselné zneužitie situácie s cieľom navodenia negatívnych nálad voči Štátnej ochrane prírody SR v očiach návštevníkov tohoto územia. Takéto konanie preto pokladáme za veľmi nevhodné a určite neprispieva k zlepšovaniu vzťahov medzi Správou národného parku a organizáciou, ktorej štát zveril správu svojich lesov v tomto cennom území,“ konštatuje Peter Baláž, námestník generálneho riaditeľa pre ochranu prírody.

 

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie

 

Všetky správy

September

Počuli ste, že...