Viac ochrany a starostlivosti pre ďalšie dve chránené vtáčie územia

Viac ochrany a starostlivosti pre ďalšie dve chránené vtáčie územia

Vláda SR minulý týždeň schválila dokumentáciu ochrany prírody a krajiny  - program starostlivosti o Chránené vtáčie územia (CHVÚ) Sysľovské polia a CHVÚ Žitavský luh. Vďaka programu starostlivosti môže Štátna ochrana prírody SR lepšie uplatniť ochranu ohrozených druhov vtákov v danom území.

Na Slovensku máme celkovo 41 chránených vtáčích území a 20 z nich má schválený program starostlivosti. Najnovšie k nim patria aj územia medzi Bratislavou a hraničným priechodom Rajka, na hraničnom rozmedzí Slovenska, Maďarska a Rakúska (CHVÚ Sysľovské polia) a územia v Nitrianskom kraji, desať kilometrov severovýchodne od mesta Šurany (CHVÚ Žitavský luh). „Program starostlivosti uvádza zásady využívania územia, ustanovujú sa ciele ochrany druhov vtáctva a určujú sa opatrenia na dosiahnutie dlhodobých a operatívnych cieľov," uvádza Ministerstvo životného prostredia, ktoré podalo vláde návrh na schválenie.

Posledné hniezdisko dropa veľkého

CHVÚ Sysľovské polia bolo vyhlásené v roku 2006 ako súčasť európskej sústavy chránených území Natura 2000. „Ide o jedinú lokalitu s pravidelným výskytom a hromadným zimovaním dropa veľkého (Otis tarda), ako aj jeho posledné súčasné hniezdisko na Slovensku. V území od roku 2016 hniezdi aj jediná populácia sokola kobcovitého (Falco vespertinus), pre ktorého je momentálne v platnosti program záchrany,“ vysvetľuje zoologička ŠOP SR Andrea Lešová a dodáva, že z hľadiska dropa sú Sysľovské polia významnejšie o to viac, že tu zimuje významná časť západopanónskej populácie. Sysľovské polia sú taktiež významným zimoviskom husí, predovšetkým husi bieločelej (Anser albifrons) a husi siatinnej (Anser fabalis) a husi divej (Anser anser).

Sokol kobcovitý, CHVÚ Syslovské polia, foto: J. Lengyel

Cieľom opatrení je ochrana a lepšie životné podmienky

Žitavský luh bol za chránené vtáčie územie vyhlásený v roku 2008. Je tu zaznamenaný výskyt kačice chrapačky, chriašťa bodkovaného a kane močiarnej, pre ktoré je potrebné zabezpečiť podmienky na prežite ako i rozmnožovanie. „V programe starostlivosti je uvedené podrobné hodnotenie stavu uvedených 3 druhov vtákov, ako aj z tohto hodnotenia vychádzajúce 2 dlhodobé ciele ochrany, 7 operatívnych cieľov a 45 opatrení na ich dosiahnutie, ktoré majú chrániť a vytvárať lepšie životné podmienky pre tieto chránené druhy vtáctva,“ hovorí Andrea Lešová.

Program starostlivosti sa bude realizovať do roku 2049

„Podpora štátu v prospech vzácnych vtáčích území umožní pokročiť v CHVÚ dopredu, tak, aby neboli ukrátení ani roľníci, ktorí majú na týchto územiach svoje výmery,“ konštatuje minister envirorezortu Ján Budaj. Programy starostlivosti o CHVÚ sa spracovávajú spravidla pre obdobie 30 rokov. Konkrétne tieto dva budú platné do roku 2049 a ich realizácia je podporovaná aj prostriedkami Európskej únie. Dokumenty programu starostlivosti o CHVÚ obsahujú popis územia a hodnotenie stavu druhov vtákov, pre ktoré bolo dané CHVÚ vyhlásené. Obsahujú tiež  ochranárske ciele a opatrenia pre tieto druhy, vrátane určenia zodpovedností a odhadu výšky finančných prostriedkov a predpokladaných zdrojov financovania.

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...