Prečítajte si novinky zo sveta chránených území Slovenska

Prečítajte si novinky zo sveta chránených území Slovenska

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročného odborno-metodického a informačného časopisu Štátnej ochrany prírody SR – Chránené územia  Slovenska.  Dozviete sa v ňom množstvo cenných informácií z oblasti živočíšnej a rastlinnej ríše či z aktivít našich ochranárov.

Keďže bolo aktuálne číslo časopisu pripravované v čase koronavírusovej pandémie, autori článkov sa dotkli aj tejto problematiky. Dozviete sa, či netopiere mohli byť prenášačmi vírusu COVID-19, ale aj to aký dopad malo karanténne obdobie na našu prírodu. V Článku „Turizmus počas koronavírusovej pandémie v Národnom parku Nízke Tatry“ vedúci Odboru strážnej služby Dan Harťanský mapuje priestupky, ktorých sa najčastejšie dopustili turisti pri návšteve národného parku.

Zo živočíšnej ríše sa dozviete napríklad aký význam majú pre našu krajinu opeľovači a ako ich môžeme chrániť. Zoológ Dušan Šácha z CHKO Biele Karpaty píše o populácii vážok a postrehoch zo svojich pozorovaní a výskumov tohto vzácneho druhu. V časopise tiež získate zaujímavé poznatky o výskyte a možných ohrozeniach našich najlepších letcov – dážďovníkov, ktorým sa v článku podrobne venujú  odborní pracovníci ŠOP SR Andrea Lešová a Ján Káľavský. Ministerstvo životného prostredia zanalyzovalo aktuálny stav obchodovania s dravcami a sovami, ktoré sú zaradené do najprísnejšej chránenej skupiny. Dozviete sa aj o jednej z hlavných hrozieb pre biodiverzitu - nepôvodných invazívnych druhoch a o záchrane druhovo najbohatších lúk sveta, ale aj o Národnej prírodnej rezervácii Senné rybníky či o tajuplnej orchidei z Bielych Karpát.

Čítajte 94. číslo časopisu Chránené územia Slovenska.

 

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...