Výberové konanie na generálneho riaditeľa ŠOP SR

Výberové konanie na generálneho riaditeľa ŠOP SR

Ministerstvo životného prostredia SR ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici vypisuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici. Bližšie informácie k vyhlásenému výberovému konaniu môžete nájsť na

webe Ministerstva životného prostredia SR.

Všetky správy

September

Počuli ste, že...