Poznáme víťazov kvízu - Ako dobre poznáš chránené územia Slovenska

Poznáme víťazov kvízu - Ako dobre poznáš chránené územia Slovenska

Približne mesiac mala možnosť široká verejnosť sa zapojiť do súťažného kvízu s názvom "Ako dobre poznáš chánené územia Slovenska", ktorý pri príležitosti Dňa Zeme vyhlásila Štátna ochrana prírody SR, Škola ochrany prírody Varín.

Hlavným cieľom súťažného kvízu bolo poukázať na osobitosti prírodných lokalít Slovenska, na neoceniteľnú hodnotu národných parkov či chránených krajinných oblastí. Na jednej strane ste mohli spoznať známe miesta v chránených územiach, ktoré ste navštívili, prípadne sa chystáte navštíviť, no na strane druhej ste sa určite dozvedeli nové zaujímavosti o ohrozených rastlinách a živočíchov, ktoré väčšinou ostanú pre Vás neprístupné, pretože sú prísne chránene a také vzácne, že ich nájdeme len na niektorých miestach na Slovensku.

Ako dopadol kvíz?  Aké znalosti preukázala verejnosť z chránených území?

Máme radosť, že našu výzvu – kvízuj, zabav sa a vyhraj prijalo 249 účastníkov.  Z nich maximálny počet 30 bodov dosiahlo 106 účastníkov. Najmenej dosiahnutých bodov bolo jedenásť. Správne i nesprávne odpovede si každý účastník mohol pozrieť hneď po vyplnení kvízu.

Najviac správnych odpovedí mala otázka č. 5. v znení - „Korytnačku vo svojom logu má...“, ktorú z 248 správne vyplnilo 246 účastníkov. Správna odpoveď bola, že korytnačku vo svojom logu má Chránená krajinná oblasť Latorica. Druhá otázka s najviac správnymi odpoveďami bola otázka č. 1. -  „Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) sídli v...“,  ktorú správne vyplnilo 231 účastníkov. Odpoveď znie: Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) sídli v Banskej Bystrici. Najviac ťažkostí verejnosti robila otázka č. 6 - „Najdlhšou a najmohutnejšou roklinou v Národnom parku Slovenský raj, ktorá má dĺžku 6 km a jej skalné bralá majú výšku až 300 m je roklina na obrázku. Ako sa volá?“ Správne odpovedalo iba 180 účastníkov, že je to roklina Veľký Sokol.        

Prekvapivým zistením pre nás bola otázka č. 3. – „Koľko má SR národných parkov (NP) a koľko chránených krajinných oblastí? (CHKO)?“ Aj napriek pomôcky vo forme mapy so zobrazenými chránenými územiami, len 227 účastníkov malo správnu odpoveď. Na území Slovenska máme 9 národných parkov a 14 chránených krajinných oblastí.  

Losovali sme prvé až tretie miesto.

Odborný pracovník Štátnej ochrany prírody SR, Školy ochrany prírody Varín dnes vylosoval z 99 účastníkov prvé až tretie miesto, ktorý dosiahli maximálny počet bodov a korektne len raz sa zapojili.  Tu si môžete pozrieť natočené video z losovania.

  1. CENA: Turistický batoh  získava Monika Niederlandová
  2. CENA: Turistická termoska získava Denisa Kenderová
  3. CENA: Peňaženka a turistická šatka (Buffka) získava Martin Homza

Víťazom srdečne blahoželáme a posielame uvedené hodnotné ceny, ktoré dúfame, že využijú pri objavovaní krás našich národných parkov a chránený krajinných oblastí. Srdečne ďakujeme účastníkom, že sa zapojili do kvízu a  tešíme sa na ďalšiu úžasnú spoluprácu pri iných súťažiach.

Vaša Škola ochrany prírody Varín, ŠOP SR

 

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing. ŠOP SR, odbor environmentálnej  výchovy, vzdelávania a osvety, oddelenie Školy ochrany prírody Varín

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...