Štátna ochrana prírody SR získala cenu primátora mesta Banská Bystrica

Štátna ochrana prírody SR získala cenu primátora mesta Banská Bystrica

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP) sa zapísala do Pamätnej knihy mesta Banská Bystrica. Generálny riaditeľ Martin Lakanda prevzal počas včerajšej slávnostnej ceremónie, z rúk primátora mesta Jána Noska, ocenenie za dlhoročné pôsobenie v oblasti ochrany prírody, krajiny a ich zložiek a pri príležitosti 100. výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku.

„Sme celonárodnou autoritou pre všetky aspekty ochrany prírody a krajiny, ktorá kompetenčne spravuje celé územie Slovenska. Som rád, že existencia našej organizácie je od jej vzniku spätá s mestom Banská Bystrica a naše generálne riaditeľstvo sídli práve v srdci Slovenska,“ uviedol generálny riaditeľ ŠOP Martin Lakanda, ktorý veľmi oceňuje a pozitívne hodnotí aj spoluprácu s magistrátom.

„Medzi našou inštitúciou a mestom prebieha úzka spolupráca, ktorá bola práve minulý rok spečatená podpisom spoločného memoranda o vzájomnej spolupráci,“ hovorí Martin Lakanda a zároveň verí, že práve takéto spoločné aktivity sa podarí naďalej rozvíjať v obojstranný prospech. „Dovolím si oceniť túto výbornú spoluprácu s mestom a poďakovať sa za ňu osobitne pánovi primátorovi, zamestnancom a všetkých inštitúciám mesta.“ 

Generálny riaditeľ ŠOP SR Martin Lakanda v mene celej organizácie ďakuje za toto ocenenie a teší ho, že Štátna ochrana prírody sa dostala medzi desať nominovaných, ktorí sa svojou činnosťou pričinili o dobré meno Banskej Bystrice. „Toto ocenenie patrí aj všetkým pracovníkom Štátnej ochrany prírody, ktorí denne poctivo vykonávajú svoju prácu, aby zabezpečili riadny chod našej organizácie.“

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...