Pri Morskom oku novú výstavbu zakazuje zákon aj pravidlá UNESCO

Pri Morskom oku novú výstavbu zakazuje zákon aj pravidlá UNESCO

Ministerstvo životného prostredia zostavilo rebríček hoaxov, ktoré sa šíria ohľadom Národnej prírodnej rezervácie Morské oko. Na prvom mieste sa podľa envirorezortu umiestnilo tvrdenie, že ministerstvo chce umožniť výstavbu v časti lokality Morské oko. Pritom ide o vodnú plochu a infraštruktúru vrátane zámočka, cesty a priľahlého územia. Podľa predloženého návrhu na vyhlásenie PR Vihorlatský prales patrí časť s Morským okom do zóny B, v ktorej platí v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny štvrtý stupeň ochrany. Zakázané sú tu napríklad spoločné poľovačky či rúbanie drevín a nepovoľuje sa ani umiestňovanie stavieb.

Na druhom mieste sa umiestnilo tvrdenie, že ide o zmenu pár dní pred voľbami. Na návrhu, ako zaistiť hranice a adekvátnu ochranu Karpatských bukových pralesov (kam patrí aj Morské oko), rezort pracoval vyše dvoch rokov. Návrh po všetkých pripomienkových konaniach v októbri 2019 schválila vláda pre potreby UNESCO. V aktuálne pripravovanom nariadení sa v danej veci od roku 2019 nič nezmenilo. Vtedy však bol šírený hoax, že na Morskom oku plánuje Štátna ochrana prírody SR strieľať bobrov a jazdiť na skútroch. Tento hoax je síce staršieho dáta, ale napriek tomu sa umiestnil na úctyhodnom treťom mieste.

Ministerstvo životného prostredia predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh Prírodnej rezervácie Vihorlatský prales. Vďaka návrhu sa zaistí adekvátna ochrana takzvaným Karpatským bukovým pralesom v danej lokalite. Súčasných približne 320 hektárov bezzásahového územia v rámci pohoria Vihorlatu sa rozšíri na približne 1500 hektárov – ako súčasť zóny A, teda bezzásahového územia, spĺňajúceho najprísnejšie kritéria pre zaradenie do lokality UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Aj vďaka tomu vznikne jedna z najväčších prírodných rezervácií na Slovensku, súčasťou ktorej je aj samotné územie Morského oka.

Skloňovaná malá lokalita pri Morskom oku, vrátane vodnej plochy, je súčasťou zóny B so 4. stupňom ochrany, a to aj na návrh OZ Prales. Územie totiž predstavuje navštevované miesto, zahŕňa v sebe asfaltovú cestu a už existujúce stavby. Zaradením týchto lokalít do A zóny by došlo k výraznému obmedzeniu návštevnosti. Územie ale určite nie je určené na developerské zámery, v tom prípade by sme túto časť navrhli do zóny D, prípadne C.

Citácia z aktuálneho zákona o ochrane prírody a krajiny:

V zóne B platí v zmysle § 30 odsek 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov štvrtý stupeň ochrany, v ktorom je okrem iného zakázané v zmysle § 15 odsek 1 písmena a) v spojení s § 14 odsek 1 písmena i) organizovať spoločné poľovačky (organizovať spoločné poľovačky je teda zakázané od tretieho stupňa ochrany), § 15 odsek 1 písmena e) rúbať dreviny okrem inváznych nepôvodných druhov drevín a v zmysle § 15 odsek 2 písmena c) nie je povolené ani umiestnenie stavby.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia

 

Všetky správy

August

Počuli ste, že...