V Čunove vznikne prelomový projekt v oblasti ekoturizmu a envirovýchovy

V Čunove vznikne prelomový projekt v oblasti ekoturizmu a envirovýchovy

Historický kaštieľ v Čunove sa už v roku 2022 premení na jedinečné ekocentrum a bude vstupnou bránou do chránených území Dunaja v zahraničí aj u nás. Podobný projekt na Slovensku doteraz neexistoval, pričom nové environmentálno-vzdelávacie centrum bude slúžiť nielen bratislavskému regiónu.

Projekt na obnovu kaštieľa a jeho využitie na účely ekocentra pod názvom Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska sa začína realizovať už v januári 2020 a bude financovaný prostredníctvom programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020. Na jeho realizácii sa okrem Bratislavského samosprávneho kraja podieľa aj Štátna ochrany prírody, DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie ako aj partneri z Rakúska – správy národných parkov Donau-Auen a Neziderské jazero-Seewinkel.

„Projekt vytvorí koncepciu rozvoja inštitucionálnej spolupráce v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktorá určí najefektívnejší budúci scenár vzájomných cezhraničných väzieb s cieľom koordinácie ekoturistiky,“ uviedol generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Martin Lakanda.

Projekt prepojí aj rakúske národné parky spolu s maďarskými a vznikne tak ucelená ponuka ekoturizmu vnútrozemskej delty Dunaja.

„Významnou rekonštrukciou prejde aj čunovský kaštieľ. Už v roku 2022 budú v prekrásnej budove prví návštevníci a bude tiež nástrojom na rozvíjanie cezhraničnej spolupráce a vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia a ekoturizmu. Je to jeden z tých projektov, ktoré nerobíme z povinnosti, ale pre kraj. Len veľmi ťažko by sme však našli vlastné peniaze na nesmierne nákladnú obnovu pamiatky a jej premenu na moderné centrum. Sme veľmi radi, že nám s jeho budovaním pomôže nielen Európska únia prostredníctvom eurofondov, ale aj významní zahraniční partneri,“  hovorí bratislavský župan Juraj Droba.

K prelomovému ekoprojektu v Čunove generálny riaditeľ ŠOP SR Martin Lakanda ešte dodáva: „Vytvorením stálej modernej interaktívnej expozície s tematickými zameraním na okolie Dunaja, celkovo aj na lokality CHKO Dunajských luhov, ako nášho prírodného dedičstva, dôjde k prenosu cenných poznatkov ohľadom prírodných rozmanitostí a udržateľného prírodného turizmu prihraničných regiónov ako protipólu k jeho masovému rozvoju. Takto prenesené poznatky sa budú realizovať formou environmentálneho vzdelávania, ktoré je jedným z pilierov ochrany prírody a krajiny.“

(sopsr)

Všetky správy

Február

Počuli ste, že...