Nové číslo časopisu Chránené územia Slovenska

Nové číslo časopisu Chránené územia Slovenska

Pred pár dňami vyšlo nové číslo časopisu Chránené územia Slovenska číslo 93. Stiahnuť si ho môžete tu:  http://www.sopsr.sk/web/?cl=52

Stiahni [pdf]

V najnovšom vydaní nášho časopisu nájdete prehľad chránených území národnej sústavy, venujeme sa v ňom vážkam v Nature, značný priestor dostali naše vtáčie druhy, napríklad rozoberáme agresivitu bociana bieleho, zaujímavé informácie sa dozviete o šišile bocianovitej vo Vtáčom raji, ale dozviete sa i o tom, či je elektrické vedenie v súčasnej dobe bezpečnejšie pre naše vtáky.

V ďalšom príspevku vám priblížime záchranný transfer šalvie etiópskej, neopomíname ani edukačné a environmentálne aktivity, zaujímavý je článok na tému medvede a ľudia, predstavujeme výskum a ochranu dravcov na Slovensku – štvrťstoročie konferencií, pozrieme sa aj do liptovských jaskýň a prečítať si môžete aj schválené programy starostlivosti o chránené územia, zaradené do sústavy území európskeho významu Natura 2000.

Nielen tieto články, ale aj veľa iných zaujímavých príspevkov nájdete v najnovšom čísle odborno-metodického a informačného časopisu Štátnej ochrany prírody SR „Chránené územia Slovenska“.

Uzávierka predkladania príspevkov do ďalšieho čísla 94 je 31. marca 2020.

Metodický a informačný časopis vychádza (s prerušením v rokoch 2012-2014) od roku 1982 v štvrťročnej periodicite a ponúka priestor na prezentáciu činnosti ŠOP SR, informovanie v oblasti štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, ako aj na výmenu skúseností z praktickej ochrany.

(sopsr)

Všetky správy

August

Počuli ste, že...