V Bratislave si môžete pozrieť interaktívnu výstavu o medveďovi hnedom

V Bratislave si môžete pozrieť interaktívnu výstavu o medveďovi hnedom

Náučno-populárnu výstavu o medveďovi hnedom Ursus Arctos môžete v týchto dňoch uvidieť v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave na Vajanského nábreží. Prostredníctvom nej návštevníci nazrú do života našej najväčšej šelmy a získajú poznatky zo súčasných výsledkov výskumu.

Autorom výstavy je kolektív zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR, ktorý sa zameral na všeobecnú i odbornú orientáciu v problematike témy medveďa hnedého. Pozostáva z 5 tematických okruhov. Tie sú prezentované prostredníctvom, textov, interaktívnych prvkov a trojrozmerných exponátov. Každá téma tvorí skladbu, ktorú je možné prezentovať samostatne. Výstava je určená pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, ale aj pre odbornú a širokú verejnosť.

„Cieľom výstavy je vysvetliť spôsob života našej najväčšej šelmy v piatich tematických okruhoch, prvý sa zameriava na samotný popis medveďa hnedého, nasledujú informácie o jeho monitoringu a výskume, v treťom okruhu sme sa zamerali na etológiu medveďa a následne sú spracované témy venované problémom, mytológii a zaujímavostiam“ uviedol generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky Martin Lakanda.

Výstava Ursus Arctos je putovná a postupne zavíta do všetkých krajov na Slovensku. V bratislavskom Prírodovednom múzeu si ju môžu návštevníci pozrieť v priebehu januára a februára 2020, v marci sa presunie do Avion Shopping Park Bratislava.

(sopsr)

 
Všetky správy

August

Počuli ste, že...