Manažmentové opatrenia pre zimoľub okolíkatý vo Vihorlate

Manažmentové opatrenia pre zimoľub okolíkatý vo Vihorlate

Zimoľub okolíkatý (Chimaphila umbellata) je vždy zelený poloker z čeľade vresovcovité (Ericaceae). Rastie v borovicových, zriedka zmiešaných listnatých lesoch. Je to vzácny, chránený druh.

Zimoľub okolíkatý nájdeme napríklad vo Vihorlate len v prírodnej rezervácií Machnatý vrch, kde spolu s bielomachom sivým (Leucobrium glaucum) vytvára vzácne spoločenstvá. Pred 5 rokmi v blízkosti tejto rezervácie (vo vedľajšom poraste mimo rezervácie) prebehla ťažba bukového porastu, južná strana v blízkosti rezervácie sa otvorila a na niektorých miestach s výskytom zimoľuba sa vytvoril silný nálet buka lesného. Sadenice buka vytvárali silné zatienenie a zimoľub sa začal z miest v ktorých sa vyskytoval vytrácať.

Naši zamestnanci Správy CHKO Vihorlat preto pristúpili k opatreniam a začali na miestach v južnej časti rezervácie s výskytom zimoľuba sadenice buka vytrhávať. Na vybraných plochách, ktoré počas dvoch rokov vyčistili, sa počet rastliniek zvýšil a tohto roku sme narátali aj najvyšší počet kvitnúcich jedincov za posledných 5 rokov!

Prírodná rezervácia Machnatý vrch so štvrtým stupňom ochrany sa nachádza vo Vihorlate na rozlohe 3,18 ha. Vyhlásená bola v roku 1988 na ochranu rastlinného spoločenstva so vzácnym a ohrozeným zimoľubom okolíkatým (Chimaphila umbellata L.) v kyslých bučinách Vihorlatských vrchov. Je to jedna zo šiestich východoslovenských lokalít tohto druhu.

Zdroj: http://chkovihorlat.sopsr.sk/manazmentove-opatrenia-pre-zimolub-okolikaty/

Zimoľub okolíkatý (Chimaphila umbellata)

Prírodná rezervácia Machnatý vrch

Hustý zapoj sadeníc buka v rezervácií po otvorení južnej strany

Jedna z plôch, na ktorej sa vytrhával nálet

Bielomach sivý (Leucobrium glaucum) a Zimoľub okolíkatý (Chimaphila umbellata)

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...