Vydarená Európska noc výskumníkov v Banskej Bystrici

Vydarená Európska noc výskumníkov v Banskej Bystrici

V rámci Európskej noci výskumníkov sme v piatok 27. septembra v Europa SC Banská Bystrica prezentovali svoju činnosť aj my - Štátna ochrana prírody SR.

Tešili sme sa veľkej účasti žiakov a ich učiteľov, ale aj verejnosti, pre ktorých sme si pri príležitosti 100 rokov Štátnej ochrany prírody na Slovensku (1919 – 2019) pripravili veľa zaujímavých aktivít. Napríklad poznávačku stôp živočíchov, slepú mapu chránených území Slovenska, priraďovanie rastlín a živočíchov k ich biotopom, vtáčie kvízy, hmotnosti vtákov, nadrozmerné puzzle medveďa hnedého a kocky maľovaných biotopov. Okrem uvedených aktivít boli pripravené aj rôzne propagačné materiály z oblasti ochrany prírody a biodiverzity.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia a sme veľmi radi, že sa zaujímate o prírodu.

Ponúkame vám aj pestrú fotogalériu z tohto podujatia, ktorá najlepšie vystihuje atmosféru a záujem verejnosti, najmä z radov detí a mládeže.

Text a foto: ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

 

Všetky správy

Január

Počuli ste, že...