Konferencia 100. rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku

Konferencia 100. rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky organizuje v októbri národnú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Koná sa pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa pri príležitosti 100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku.

Cieľom konferencie je pripomenutie si histórie štátnej ochrany prírody na Slovensku, zhodnotenie doterajšieho vývoja, ako aj súčasného stavu a predstavenie vízie ďalšieho smerovania ochrany prírody a krajiny na Slovensku.

Konferencia je dvojdňová, uskutoční sa 15. a 16. októbra v hoteli Partizán na Táľoch v Nízkych Tatrách a rozdelená bude do niekoľkých blokov a sekcií, súčasťou sú aj exkurzie.

Na úvod je naplánované plenárne zasadnutie – príhovory a pozdravy predstaviteľov vlády SR, štátnych organizácií, medzinárodných inštitúcií a pozvaných hostí. Následne sa národná konferencia v druhom bloku zameria na historické súvislosti a súčasný stav ochrany prírody na Slovensku, chýbať nebudú ani prognózy a vízie. V treťom bloku sa odprezentujú národné a medzinárodné projekty ochrany prírody. Počas slávnostného večera pristúpime k odovzdávaniu ocenení osobnostiam a organizáciám v oblasti ochrany prírody a krajiny na Slovensku. Exkurzie sú zamerané na jaskyniarstvopralesy.

Odbornými garantmi konferencie sú: Dr.h.c. Prof. RNDr. László Miklós, DrSc. z Technickej univerzity Zvolen, Mgr. Katarína Butkovská z Ministerstva životného prostredia SR a Ing. Martin Lakanda zo Štátnej ochrany prírody SR.

Registrácia prihlášok prebieha do 3. októbra 2019.

Všetko podstatné nájdete na oficiálnej webovej stránke národnej konferencie:

http://100rokov.sopsr.sk/

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...