V Slovenskom raji vznikol náučný areál venovaný lúkam

V Slovenskom raji vznikol náučný areál venovaný lúkam

V piatok 7. júna sme na juhu národného parku Slovenský raj slávnostne otvorili nový náučný areál pri Ekocentre Dedinky. Priamo v známom turistickom centre chce naša Správa Národného parku Slovenský raj interaktívnou a zážitkovou formou priblížiť návštevníkom prírodné hodnoty a význam lúk.

Slávnostné otvorenie sa konalo za účasti štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Borisa Suska, generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky Martina Lakandu a starostu obce Dedinky Milana Červenku.

Kladieme veľký dôraz na envirovýchovu a podporujeme aktivity štátnej ochrany prírody na školách či v teréne. Tento náučný areál je doslova „učebňou“ priamo v prírode," hovorí štátny tajomník ministerstva životného prostredia Boris Susko.

Dominantou areálu je ohrada v ktorej sa pasú ovce. Kedysi typický obraz slovenského vidieka dnes zaniká.

Lúky Slovenského raja sú výnimočné svojím druhovým bohatstvom," prízvukuje generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky Martin Lakanda a dodáva: „Bohužiaľ sa z krajiny pomaly vytráca tradičné hospodárenie. Chceme prezentovať, že prírodné hodnoty lúk možno zachovať len ich správnym obhospodarovaním."

Súčasťou areálu je 7 zastávok s drevenými interaktívnymi tabuľami. Návštevníci spoznajú ohrozené, ale aj liečivé rastliny lúk, pestrý svet hmyzu, dozvedia sa, ako sa správne o lúky starať. Najväčšou atrakciou je motýlia záhrada, kde možno v sezóne pozorovať lúčne motýle v štádiu od larvy až po dospelé jedince. Oddýchnuť si možno na drevených ovečkách či lavičke v tvare motýľa.

Nový náučný areál je prvý svojho druhu v NP Slovenský raj. Bude slúžiť najmä deťom, ktoré s našimi pracovníkmi môžu absolvovať kompletný výučbový program o lúkach. Samozrejme prezrieť si ho môžu aj turisti, areál je voľne prístupný," objasňuje riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.

Priamo v areáli začína zrekonštruovaný a rozšírený náučný chodník Slovenský raj – Juh. Pokračuje Zejmarskou roklinou na Geravy a cez Stratenskú Pílu sa vracia späť. Prírodu, históriu a turistické zaujímavosti prezentuje Správa NP Slovenský raj na 8 stanovištiach a 15 informačných tabuliach v slovensko-anglickej mutácii. V náučnom areáli si môžu návštevníci vyžiadať sprievodcu náučným chodníkom vydanom v praktickom vreckovom formáte.

Celkový náklad náučného areálu pri Ekocentre Dedinky a Náučného chodníka Slovenský raj – Juh je 46 625 €, aktivitu podporil Environmentálny fond.

Slávnostné otvorenie sa udialo za účasti 50 hostí

Príhovor štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Borisa Suska

Areál otvorili aj včielka, lúčna víla a motýľ

Slávnostné prestrihnutie pásky, zľava riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Boris Susko, generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky Martin Lakanda, starosta obce Dedinky Milan Červenka

Prezentácia interiéru motýlej záhrady. Pracovníčka S-NP Slovenský raj Slavomíra Mihucová informovala návštevníkov aké motýle nájdu v motýlej záhrade a v akých v rôznych vývinových štádiach.

Botanička NP Slovenský raj Štefánia Bryndzová prezentovala význam a myšlienku interaktívnych prvkov
Stanovište venované liečivým rastlinám a ich účinkom

Stanovište Zelené obry predstavuje akúsi prírodnu učebňu, kde sa dozviete informácie o rastúcich stromoch v Slovenskom raji


Začiatok terénnej exkurzie po zrekonštruovanom NCH Slovenský raj – Juh, úvodný panel odprezentoval riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil.

Náučný panel venovaný vode a jeho obyvateľom

Náučný chodník v Zejmarskej rokline

Planina Geravy, panely venované tématike krasových javov a geológii

Náučný areál pri Ekocentre obsahuje:

Drevený prístrešok a ohrada pre ovce

Stavba pozostáva z chovného prístrešku a stabilného dreveného oplotenia slúžiacemu na chov oviec. Súčasťou sú aj napájačka na vodu, jasle na seno pre ovce a elektrický ohradník na dopásanie.

 

Motýlia záhrada

Drevená konštrukčná stavba v tvare 6 – uholníka so vstupom pokrytá sieťovinou. Prezentujú sa všetky vývojové štádia motýľov a živné rastliny motýľov.Interaktívne tabule a hmyzí hotel

V prehliadkovom chodníku je umiestnených 7 drevených interaktívnych tabúľ s otočnými prvkami na 7 envirotém (Náučný areál Ekocentrum Dedinky, Jasoň červenooký, Lúka plná pohybu, Príbeh ovečky, Prírodná lekáreň, Kvitnúca krása, Zelené obry). Súčasťou sú aj prvky drobnej architektúry (lavička v tvare motýľa, drevené vyrezávané ovečky na sedenie pre deti) a hmyzí hotel.Trieda v prírode

Samostatné sedenie pre malú skupinu návštevníkov s atypickými stoličkami a lavičkami prezentujúcimi biotop lesa s ukážkou rôznych druhov stromov. V okolí je vysadených 8 druhov stromov pôvodných lesných drevín.Pracovný zošit na envirovýchovu

V náklade 7 500 ks boli vydané Pracovné listy pre praktickú ekovýchovu v Ekocentre Dedinky s tématikou lúk slúžiace pre deti základných škôl.

Náučný chodník Slovenský raj – Juh obsahuje:

8 stanovíšť a 15 informačných tabúľ v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii s témami: Nástupný panel NCH, Život vo vode, Priehrada Palcmanská Maša, Zejmarská roklina, Planina Geravy, Život mokradí, Stratenská Píla, Lesy v NP Slovenský raj. K chodníku je ponúkaný sprievodca vo vreckovom formáte v slovenčine.

Foto: Peter Olekšák , Milan Barlog

Text: Tomáš Dražil, Štefánia Bryndzová

Editácia: ŠOP SR

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...