Úprava hniezdiska rybárov riečnych

Úprava hniezdiska rybárov riečnych

Liptovská Mara je významnou lokalitou pre mnohé migrujúce a hniezdiace druhy vodného vtáctva. Niekoľko tunajších ostrovov sa stalo útočiskom čajkovitých vtákov, ktoré tu hniezdia v zmiešaných kolóniách. V uplynulých dňoch Správa Tatranského národného parku opäť zlepšila podmienky na hniezdenie pre rybáre riečne na umelo vybudovanom štrkovom ostrove, ktorým je priamo určený.

Tento štrkový ostrov na Liptovskej mare bol postavený už v roku 1995 na základe návrhu pracovníkov Správy TANAP, nakoľko na pôvodných plytkých ostrovčekoch ich hniezda každoročne vytápala vysoká hladina priehrady. Rybár riečny potrebuje štrkovité ostrovy bez vegetácie, kde si medzi skalkami buduje svoje nenápadné hniezdne jamky. Ostrov však časom zarastá, preto je na ňom potrebné raz za dva roky odstrániť burinu a samonálet.

Okrem vyše 50 párov rybárov riečnych tu hniezdi aj niekoľko desiatok párov čajok smejivýchkačice divéchochlačky vrkočaté. Ako odpočinkové miesto ostrov využívajú migrujúce čoríky čiernebahenné, husy bieločelé, beluše veľké a množstvo druhov bahniakov. Medzi nimi aj vzácny pobrežník hrdzavý a belavý, kulík bledý, lastúrničiar strakatý alebo brehár hrdzavý (na titulnej fotke). V čase hniezdenia (prebieha od začiatku apríla až polovica júla) nie je vhodné na ostrovy vstupovať, pretože môže ľahko dôjsť k zašliapnutiu nenápadných vajíčok a malých mláďat.

Autor: Správa TANAP

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...