Svetový deň divej prírody: Veľké mačky - predátory v ohrození

Svetový deň divej prírody: Veľké mačky - predátory v ohrození

V sobotu 3. marca sme si pripomenuli svetový deň divej prírody (World Wildlife Day), ktorý sa snaží poukázať na dôležitú úlohu voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín v našich kultúrach, ako aj v udržateľnosti našej spoločnosti a celej planéty.

Tento rok sú v rámci tohto významného dňa stredobodom pozornosti veľké mačky. Patria medzi najrozšírenejšie a najobdivovanejšie voľne žijúce živočíchy na celom svete. Pod týmto označením si predstavme druhy ako gepardy, jaguáre, leopardy (i leopardy snežné a obláčikové), levy, pumy a tigre. Tieto majestátne predátory nájdeme žiť v Afrike, Ázii, Severnej, Strednej a Južnej Amerike, čo predstavuje prakticky celosvetové rozšírenie.

Vnímame ich ako charizmatické stvorenia, ktoré sú všeobecne uctievané pre svoj pôvab a silu, inšpirujú nás svojou krásou, rýchlosťou a neriadenou energiou. V priebehu rokov tiež inšpirovali tvorcov rýchlych športových automobilov (napr. značka Jaguár), alebo ich nájdeme ako marketingovú značku vozidiel (napr. Peugeot symbolizuje známy emblém leva), ale i elitných športových tímov a módnych značiek oblečenia po celom svete.

Plagát vytvorili Jerry LoFaro, Mohammed Elnour a Patrick George.

Len čísla, alebo alarmujúci stav?

Dnes sa tieto nenahraditeľné predátory v potravnej pyramíde stretávajú s mnohými rôznymi hrozbami, ktoré sú väčšinou spôsobené ľudskou činnosťou. V poslednom čase početnosť veľkých mačiek výrazne poklesla a niektorým druhom hrozí vyhynutie.

Zo všetkých veľkých mačiek sú k vyhynutiu najbližšie tigre. Len pred sto rokmi žilo v Ázii až 100 000 tigrov. Dnes ich zostalo menej ako 4 000. Stratili už 96 percent rozlohy svojho celosvetového historického výskytu. Vyskytujú sa už len v 11 krajinách Ázie. Potvrdené chovné populácie existujú iba v 8 krajinách. Z deviatich poddruhov tigra sú už tri poddruhy (tiger džungľový turanský, jávsky a balijský) vyhynuté v desiatich krajinách.

Napriek tomu, že levy sú symbolom divokej Afriky, vo všetkých najväčších a najlepšie riadených chránených územiach sú na pokraji vyhynutia. Pred viac ako storočím bolo v Afrike viac ako 200 000 jedincov. Nedávne prieskumy odhadujú, že v posledných dvoch desaťročiach sa ich počet znížil z približne 30 000 na asi 20 000. Za posledných 100 rokov zmizli z územia, ktoré predstavovalo viac ako 80 percent ich historického výskytu.  Žijú v 27 afrických krajinách a jednej ázijskej krajine, ale iba v 7 krajinách je známe, že v každej z nich žije  viac ako 1 000 levov. V 26 afrických krajinách sú levy už vyhynuté.

Známy ako najrýchlejšie zviera planéty, gepard, dosahuje v behu na krátku vzdialenosť rýchlosť 110 km za hodinu. Odhaduje sa, že vo voľnej prírode zostalo iba 7 100 jedincov a ich budúcnosť zostáva neistá. Gepardy zmizli z približne 90 percent rozlohy ich výskytu v Afrike.  V Ázii už takmer vymizli, gepard stredoázijský je s najväčšou pravdepodobnosťou vyhubený a gepard indický je kriticky ohrozený. Najväčšia populácia gepardov žije v Namíbii, 2 000 – 3 000 jedincov.

Leopardy žijú v širokej škále biotopov, od dažďového pralesa Konga  až po púšte na Blízkom východe. Ich populácie sa nachádzajú v 75 krajinách hlavne v Afrike a Eurázii.  Prítomnosť leopardov v 6 krajinách ako Irak, Kazachstan, Kórejská republika, Libanon, Lesotho a Mauritánia je veľmi neistá.  Leopardy  vyhynuli v 6 krajinách, či  regiónoch ako Hongkong (oblasť Číny), Kuvajt, Líbya, Singapur, Sýria a Tunisko.

Leopardy snežné sú často označované miestnymi obyvateľmi za horských duchov vzhľadom na ich tajomnú povahu a skrytý spôsob života. Jeden z najzaujímavejších druhov na planéte zostáva stále jedným z najmenej preskúmaných. Šesťdesiat percent biotopu leoparda sa nachádza v Číne v extrémnych prírodných  podmienkach približne 2 500 až 5 500 m n. m. Predpokladá sa, že vo voľnej prírode dnes žije približne okolo 3 920 a 7 500 jedincov leopardov snežných. Presný počet je neznámy, pretože je veľmi plachý a náročný na prieskum. Nové poznatky však prináša výskum, vrátane zachytávania jeho aktivity fotopascami.                                                                         

Jaguáre boli vyhubené zo 40 percent rozlohy svojho výskytu. Žijú v 18 krajinách v Amerike, od Mexika po Argentínu. V Spojených štátoch amerických už viac ako 50 rokov neexistuje dôkaz o chovnej, reprodukčnej populácii. Zriedkavo boli pozorovaní len jednotlivci.  Počas šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia bol jaguár intenzívne lovený kvôli svojej kožušine. Obchod s kožušinami čiastočne zastavil až Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES), prijatý v roku 1973. V tom období bolo zabitých každoročne až 18 000 jaguárov. Dnes sú jaguáre aj naďalej lovené a zabíjané väčšinou kvôli konfliktu s ľuďmi. Jaguáre sú vyhynuté v Salvádore a Uruguaji.

Pumy sa vyskytujú v 28 krajinách Ameriky, avšak ich početnosť celkovo klesá.
Obývajú každý typ lesa vo svojom okolí, ako aj horské púšte a otvorené stepi. Počas 200 ročnej európskej kolonizácie boli odstránené z celej východnej časti Severnej Ameriky, s výnimkou malej populácie na Floride. Do zoznamu vyhynutých živočíchov sa najnovšie pridala aj puma americká, ktorá sa dlho vyskytovala medzi ohrozenými druhmi. Predpokladá sa, že posledný jedinec bol zabitý v roku 1938 v Maine.

Čo ich ohrozuje?

Všetky veľké mačky sú najviac ohrozované činnosťou človeka. Celkovo ich populácie klesajú v dôsledku straty biotopov a ubúdajúcej potravy, k čomu prispela aj meniaca sa klíma. Ďalším veľkým vplyvom na ich početnosť sú ešte stále pretrvávajúce pytliactvo a nezákonné obchodovanie. Napríklad leopardy snežné a časti ich tela (kožušina, kosti) sú vyhľadávané a používané v tradičnej ázijskej medicíne, či predávané za tisíce dolárov. Obľúbeným materiálom pre výrobu módnych doplnkov sú tigrie kožuchy, prípadne kožušina z inej mačkovitej šelmy. Tigrie pazúry a kosti sa používajú pri liečebných procedúrach tradičnej čínskej medicíny. Ľudia veria, že napríklad fúzy z tigra im vyliečia sluch. Hodnota tigra na čiernom trhu je približne 50 000 dolárov. V roku 2016 thajská polícia objavila v budhistickom chráme v provincii Kančanaburi 4 živé tigre, s ktorými sa mohli návštevníci odfotografovať, našli ďalších 137 živých tigrov, v mraziacom boxe bolo zamrznutých 40 tigrích mláďat a 20 naložených v zaváracích pohároch. Objavili aj bitúnok, v ktorom tigre porcovali a kosti predávali turistom vo fľaštičkách.

V posolstve generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa môžeme čítať:

Ciele trvalo udržateľného rozvoja zahŕňajú špecifické ciele na zastavenie pytliactva a nezákonného obchodovania s chránenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Minulý rok členské štáty OSN prijali tretiu zo série rezolúcií na riešenie tejto hlavnej príčiny úbytku voľne žijúcich živočíchov. Vlády, občianska spoločnosť a aktéri zo súkromného sektoru na celom svete sa spájajú, aby premenili toto rozhodnutie v platnosť.

Riešením na záchranu veľkých mačiek a iných zraniteľných a ohrozených druhov je politika ich ochrany založená na vedeckých poznatkoch a uplatňovaní zákona. Zároveň tiež musia byť zohľadňované potreby miestnych obyvateľov. Keď miestne komunity a hospodárstvo profitujú z ochrany prírody, tak je aj väčšia pravdepodobnosť na úspech rôznych stratégií týkajúce sa ochrany prírody.

Veľa odvážnych profesionálnych strážcov prírody v chránených územiach a policajných dôstojníkov bojuje proti kriminalite priamo v teréne a riskujú tak svoje životy za záchranu našich najohrozenejších druhov. Ochrana prírody je však spoločnou zodpovednosťou.“

Generálny tajomník CITES John E. Scanlon dodal: „Predátory v ohrození, téma tohtoročného Svetového dňa divej prírody, upozorňuje na naliehavú potrebu, aby ľudia na celom svete podnikli kroky, ktoré zabezpečia, aby veľké mačky prežili vo voľnej prírode. Použitie modernej technológie nám dáva na ne nový pohľad. Po celom svete prebiehajú viaceré akcie a projekty na záchranu týchto kultových živočíchov. Dobre spravované chránené územia im poskytujú divočinu, ktorú potrebujú na potulovanie a lov, zistené boli inovatívne spôsoby pre harmonické spolužitie ľudí a voľne žijúcich živočíchov  a dohovor CITES poskytuje medzinárodnú právnu ochranu veľkým mačkám proti nezákonnému obchodu a vykorisťovaniu.“

Na záver

Veľké mačky sú kľúčové tzv. dáždnikové druhy. Ich ochranou sa chráni nie len rozsiahla krajina, ktorú obývajú, ale aj široká škála ďalších organizmov. Je to vstupná brána k ochrane všetkých ekosystémov, ktoré sú rozhodujúce pre zdravie našej planéty.

Osud niektorých najohrozenejších a najznámejších ikonických druhov na svete je na pokraji existencie, preto je o to dôležitejšie zapojiť  aj mladých ľudí do rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú svetovú prírodu. Existuje staré čínske príslovie: "silná mládež vedie k silnej krajine".

Je nádej. Sme príčinou ich úbytku, takže môžeme byť aj ich záchranou. Kríza môže byť stále odvrátená, ak budeme konať teraz!

DNES UROBTE JEDNU VEC, KTOROU POMÔŽETE PRÍRODE.

Uvádzame zopár návrhov:

  • Zverejnite plagátik k Svetovému dňu divej prírody na vašom webe, alebo na sociálnej sieti (Facebook, Twitter atď.) so správou „Len pred sto rokmi žilo v Ázii až 100 000 tigrov. Dnes ich zostalo menej ako 4 000. Populácia afrických levov sa za 20 rokov znížila o 40 %.“ – DNES UROB JEDNU VEC, KTOROU POMÔŽEŠ PRÍRODE #WWD2018.
  • Odfoťte sa s plagátikom, rozpošlite, zdieľajte na sociálnych sieťach a ukážte tak podporu. Môžete použiť #Dnes Urob Jednu Vec#, #mládež pre divú prírodu#, #VYPOČUJME SI HLASY MLADÝCH#, #Stop Ilegálnemu Obchodu#   

Svetový deň divej prírody môžete nájsť aj na Facebooku: https://www.facebook.com/WorldWildlifeDayhttps://www.facebook.com/cites

PLAGÁT PODPORY si stiahnite TU(biely)!

PLAGÁT PODPORY si stiahnite TU(zelený)!

  • Žite svoj každodenný život s najmenšími negatívnymi vplyvmi na životné prostredie a voľne žijúce živočíchy a ich biotopy (nakupujte uvážene a len certifikované udržateľné produkty, trieďte odpad, používajte hromadnú dopravu).
  • Navštívte národný park, chránenú krajinnú oblasť, zoologickú alebo botanickú záhradu, či múzeum a zistite ako im môžete pomôcť pri záchrane živočíchov alebo rastlín.
  • Zorganizujte besedu na danú tému vo vašej škole, univerzite, knižnici, klube. Prečítajte si zaujímavosti o veľkých mačkách na http://www.wildlifeday.org/content/learn
  • Zorganizujte výstavu fotografií, výtvarnú súťaž, alebo premietanie filmov s danou tematikou (krátke videá o veľkých mačkách sú zverejnené na http://www.wildlifeday.org/content/outreach-material).

Podporte lokálny projekt zameraný na ochranu prírody. 

 

Spracovala: Ing. Miriam Balciarová, ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy

Zdroje informácií:

www.wildlifeday.org

www.cites.org

www.cites.sk

www.facebook.com/CITES

https://noizz.sk/enviro/puma-americka-vyhynula/g4rgh3d

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...