Sľub zo Sydney

Sľub zo Sydney predstavuje kolektívny výstup Svetového kongresu parkov IUCN ( IUCN World Parks Congress), ktorý sa konal v novembri 2014 v Sydney, v Austrálii. Je to vízia, ktorá odráža snahy na najvyššej úrovni a odporúčania pre zmenu, ktorú v nasledujúcom desaťročí potrebujeme na zlepšenie implementácie ochrany a jej cieľov - pre parky, ľudí a planétu.

Sľub zo Sydney [docx]


1

Kalendár

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...

2

Mapa

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...

3

Kam na výlet

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...