Svetový deň cestovného ruchu a chránené územia

Svetový deň cestovného ruchu a chránené územia

Výber zo správy výkonnej tajomníčky Dohovoru o biologickej diverzite (CBD),

Dr. Cristiany Paşca Palmer

pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu  (27. september)

„Trvalo udržateľný cestovný ruch – nástroj rozvoja“

Cestovný ruch je jeden z najrýchlejšie rastúcich priemyselných odvetví na svete. Celkové medzinárodné lety sa v období medzi rokmi 2011 až 2016 zvýšili o 25 % a pre rok 2017 sa predpokladá ďalší nárast o 6 %, čo znamená, že viac ako 1,2 miliardy turistov ročne prechádza medzinárodné hranice. Predpokladá sa, že toto číslo sa do roku 2030 zvýši na 1,8 miliardy. Ekoturizmus a vidiecka turistika sú typom cestovného ruchu, ktorý rastie najrýchlejšie.

 Najväčším lákadlom sú zdravé pláže, pobrežia a ostrovy, pohoria, rieky a jazerá - všetky sú závislé na zachovaní biodiverzity. V Austrálii navštívi parky ročne 1,4 milióna ľudí, aby si vychutnali neporušenú krajinu a tým prispejú do ekonomiky sumou 23 miliárd dolárov. Na druhej strane, deštrukcia biodiverzity predstavuje hrozbu pre vitalitu rozvoja turizmu v Afrike a tým znižuje ekonomický prínos a príležitosti pre zlepšenie života miestneho obyvateľstva.  

Na Konferencii OSN pre biodiverzitu, ktorá sa konala v decembri 2016 v Cancune v Mexiku zmluvné strany dohovoru nanovo potvrdili fakt, že turizmus je závislý na biodiverzite. Takisto Deklarácia o mainstreamingu ochrany a trvalo udržateľnom využívaní biodiverzity pre blaho ľudstva, prijatá zmluvnými stranami na konferencii, obsahuje  záväzky pre ochranu a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity v turizme.

Cestovný ruch môže pre chránené územia predstavovať zdroj finančnej podpory, čo znamená, že tieto dva sektory sa môžu stať navzájom veľmi prospešnými. V mnohých krajinách je to práve odvetvie cestovného ruchu, ktoré spomedzi iných celosvetových odvetví založených na trhovom mechanizme najviac prispieva k financovaniu chránených území tým, že preinvestuje napr. financie získané zo vstupného do manažmentu chránených území. V niektorých krajinách zisk z turizmu predstavuje 65-80 % ročného rozpočtu agentúr spravujúcich chránené územie. Na podporu týchto snáh bola tento mesiac v spolupráci medzi CBD a IUCN vydaná publikácia (“Guidelines for tourism partnerships and concessions for protected areas: generating sustainable revenues for conservation and development”) určená organizáciám, ktoré riadia a spravujú chránené územia (agentúry, ministerstvá životného prostredia a cestovného ruchu, podnikatelia). Jej cieľom je pomôcť týmto organizáciám nájsť možnosti ako zvýšiť množstvo finančných zdrojov dostupných pre manažment chránených území práve z cestovného ruchu.

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...