Aktualizovaný sadzobník úhrad za materiálové náklady

Aktualizovaný sadzobník úhrad za materiálové náklady

Aktualizovaný sadzobník úhrad za materiálové náklady pri poskytovaní informácií podľa § 21 ods. 1, 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám: pozri [.pdf]

Všetky správy

August

Počuli ste, že...