Chránené vtáčie územie Levočské vrchy

Chránené vtáčie územie Levočské vrchy

S účinnosťou od 1. januára 2013 vstupuje do platnosti vyhláška MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Levočské vrchy [.pdf]. Ide o posledné vtáčie územie, ktoré mala Slovenská republika vyhlásiť v zmysle smernice EÚ o vtákoch.

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...