Otvorenie výnimočného ekocentra vo Zvolene

Otvorenie výnimočného ekocentra vo Zvolene

Bylinkový záhon, hmatový chodník, vtáčie búdky a krmítka, javisko na ekodivadielka, altánok, posedenie pri ohni, či posedenie "U dvanásť mesiačikov", interakčné prvky. Toto všetko bolo vybudované počas letných mesiacov na Správe Chránenej krajinnej oblasti Poľana vo Zvolene, v jej záhrade. Daný priestor bude slúžiť ako veľká ekoučebňa pre žiakov MŠ, ZŠ a verejnosť zo Zvolena a okolia už od septembra tohto roku. Slávnostné otvorenie za prítomnosti inštitúcií, ktoré sa spolupodieľali pri realizácií tohto spoločného diela (ŠOP SR, ministerstvo ŽP), Združenia Slatinka, Mesta Zvolen, Nadácie Ekopolis, sponzorov a v neposlednom rade detí, sa uskutoční 18.9.2012 o 10:00 na S-CHKO Poľana, Hurbanová 20, Zvolen.

Počas programu sa predstavia žiaci z MŠ Prachtická s divadielkom "Ako Gaštanko prišiel o kožúštek" a folklórnym vystúpením. Pre žiakov sú pripravené tvorivé dielne, kde z odpadového a prírodného materiálu budú vyrábať užitočné predmety. Pracovníci S-CHKO Poľana sa dlhodobo snažia o poskytovanie odborného výkladu a environmentálnej výchovy pre žiakov i širokú verejnosť. Ide o exkurzie v chránených územiach v pôsobnosti S-CHKO Poľana, organizovanie seminárov a prednášok pre odbornú i laickú verejnosť, besedy na školách, aktivity, ekohry a súťaže pre deti. Vďaka vybudovanému ekocentru, budeme môcť ponúknuť podnetné prostredie na pozorovanie a skúmanie prírody. Naše dielo sa podarilo vďaka času, chuti a ochote pomôcť nielen pracovníkov správy, ale aj vďaka dobrovoľníkom - malým, veľkým, rodinným príslušníkom i zahraničným dobrovoľníkom.

Viac informácií:
Anna Bariaková, tel.:0 903 298 304949, e-mail: anna.bariakova@sopsr.sk
www.chkopolana.eu

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...