Medzinárodná noc netopierov

Medzinárodná noc netopierov

Každý rok sa vo viac ako 30 krajinách konajú rôzne podujatia zamerané na informovanie verejnosti o spôsobe života a ochrane ohrozenej skupiny živočíchov - netopierov, ktoré organizuje medzinárodná Dohoda o ochrane populácií európskych netopierov (EUROBATS). Pôvodne európska iniciatíva (Európska noc netopierov) sa postupne rozširuje aj mimo európsky región, tak ako sa rozširuje pôsobnosť Dohody.

Tento rok sa už 16. Medzinárodná noc netopierov bude konať cez víkend 25.-26. augusta, ale organizátori si môžu zvoliť aj iný termín, ktorý im viac vyhovuje. Ochrana netopierov vyžaduje aj účinnú propagáciu a spoluprácu so širokou verejnosťou, pretože netopiere často využívajú aj ľudské príbytky a stavby. Medzinárodná noc netopierov by mala pomôcť prekonať bariéry medzi človekom a netopiermi poskytnutím čo najlepších informácií a poznatkov.

Aj pracoviská Štátnej ochrany prírody SR organizujú prednášky, výstavy, exkurzie, ukážky spôsobov identifikácie netopierov a pod. Dajte nám vedieť o svojich akciách a návrhoch. Plagáty na propagáciu vašich podujatí sú k dispozícii na Riaditeľstve ŠOP SR v Banskej Bystrici.

Viac informácií nájdete tiež na:
http://www.eurobats.org/news_events/european_bat_night.htm
plagát na stiahnutie [jpg]

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...