Verejná vyhláška k CHVÚ Levočské vrchy

Verejná vyhláška k CHVÚ Levočské vrchy

Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa §50 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznámil formou verejnej vyhlášky dotknutým obciam v bývalom Vojenskom obvode Javorina zámer na vyhlásenie Chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy. Ide o posledné územie z národného zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území, ktoré Slovenská republika zatiaľ ešte nevyhlásila.
Vyhlasuje sa za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov 19 druhov vtákov európskeho významu, vrátane bociana čierneho, ďatľa trojprstého, orla skalného a výra skalného. Oznámenie zámeru a všetky jeho prílohy sú prístupne na stránke KÚ ŽP Prešov.

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...