Informačný seminár LIFE+ 2011

Informačný seminár LIFE+ 2011

Európska komisia zverejní vo februári 2011 piatu výzvu na predkladanie projektov v rámci programu LIFE+. Pre výzvu v roku 2011 sa vyčlenil rozpočet vo výške 265.360.000 €, ktorý sa poskytne na spolufinancovanie projektov v štátoch Európskej únie v troch oblastiach: príroda a biodiverzita, environmentálna politika a riadenie, a informovanie a komunikácia.

Európska komisia v spolupráci so spoločnosťou STELLA Consulting a MWH pripravuje Informačný seminár o programe LIFE+, ktorého cieľom je predstaviť program LIFE+, poskytnúť informácie potenciálnym žiadateľom v roku 2011 a napomôcť im predísť chybám, ku ktorým často dochádza pri predkladaní projektov.

Informačný seminár sa bude konať:

24. 3. 2011 v Hoteli Satel v Poprade

Ak sa chcete dozvedieť viac, prípadne zaregistrovať na Informačný seminár LIFE+ kliknite na http://www.surveymonkey.com/s/2011RegistrationformSlovakia. Zaregistrujte sa do 10. 3. 2011.

Ďalšie informácie nájdete na web stránke LIFE:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

  

pdf o semináry: pozri [pdf]

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...