Svetový deň mokradí

Svetový deň mokradí

Každý rok 2. februára oslavujeme Svetový deň mokradí. Pripomíname si tým 2.február 1971, kedy sa v iránskom meste Ramsar podpísal Dohovor o mokradiach. Každý rok od roku 1997 využívajú vládne inštitúcie, nevládne organizácie a občianske združenia tento deň na zvýšenie povedomia verejnosti o hodnotách mokradí a ich prínose pre našu spoločnosť a na pripomenutie si Ramsarskej dohody.

Mokrade a lesy sú témou Svetového dňa mokradí 2011, najmä s ohľadom na to, že rok 2011 je Organizáciou spojených národov vyhlásený za Medzinárodný rok lesov.

- plagát A4: stiahni [pdf]
- plagát A3: stiahni [pdf]

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...