Deň Karpatských parkov 2010

Deň Karpatských parkov 2010

V tomto roku si po prvýkrát pripomenieme Karpatských deň parkov. Jeho cieľom je zviditeľniť chránené územia v karpatskom regióne a upriamiť pozornosť čo najširšej verejnosti na skutočnosť, že ľudia a príroda sú navzájom veľmi úzko späté.

Ľudstvo musí znovu objaviť hlboké citové prepojenie medzi človekom a prírodou a prehodnotiť svoj pohľad na ňu i na svoje konanie, ktoré môže prírodu chrániť, ale aj zraňovať.

Viac informácií:
http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/...

Plagát na stiahnutie:
A4 A3

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...